6. Tjedan psihologije - Vještine prezentiranja

Milica Milosavljević, mag. oec: Prezentiranje i tržište

  • Zašto je prezentiranje važno?
  • Predstavljanje proizvoda/projekta/usluge s ekonomskog aspekta
  • Elementi dobre Power Point prezentacije

Dr.sc. Katarina Aladrović Slovaček, prof. hrvatskog i sociologije: Komunikacija i prezentiranje

  • Važnost komunikacijske (prezentacijske) kompetencije za cjeloživotno učenje
  • Verbalna komunikacija – dobar govor
  • Metodička priprema prezentacije

Magdalena Živković, dipl. psih.: Osobni nastup

  • Neverbalna komunikacija i osobna prepoznatljivost
  • Strah od javnog nastupa – kako prevladati

Fotografije

  • Vještine prezentiranja