Bolja integracija u Međimurju - edukacija stručnih suradnika i učitelja

U okviru projekta “Bolja integracija u Međimurju” održana je  25 satna edukacija stručnih suradnika i učitelja  osnovnih škola s temama izrade prilagođenog programa i individualiziranog pristupa,  timskog rada i dobre komunikacije, primjene teorije izbora u školi te nova tema “Mindfulness /usredotočena svjesnosti”.  Sudionici su upoznati s konceptom i mogućnošću vježbanja usredotočene svjesnosti, znanstvenom podlogom, praksom i posebno ugrađivanjem mentalnih vježbi usredotočene svjesnosti u svoj rad s djecom.

Edukacija je ocijenjena kao inovativna, osvješćujuća i primjenljiva.

Voditeljice: Zrinjka Stančić, Ana Ivančan, Jelena Bičanić, Magdalena Živković