Dijalog i međusobno razumijevanje

Želimo li mlada čovjeka učiniti razumnim, trebamo dobro razviti njegove stavove umjesto da mu nametnemo svoje.

~ J. J. Rousseau

Predavanje je održano u suradnji s Obiteljskim centrom Požeško–slavonske županije u prostoru Gospodarske komore, povodom Međunarodnog dana mladih i Međunarodne godine mladih čije je geslo "Dijalog i međusobno razumijevanje"

Predavanjem je otvorena "Godina dijaloga u Požeško-Slavonskoj županiji" s idejom iniciranja novih aktivnosti koje promiču toleranciju i dijalog.

Okupilo se 50-ak sudionika koji su pozorno slušali i aktivno sudjelovali u obradi teme dijaloga:

  1. Što su preduvjeti za postojanja dijaloga,
  2. da li ga i koliko njegujemo u osobnim komunikacijama
  3. i da li zaboravljamo dijalog kad se pojavi konflikt.

Provedena pisana evaluacija pokazuje da su sudionici bili vrlo zadovoljni izabranom temom i organizacijom. Tribina ih je potakla na razmišljanje o vlastitom načinu komuniciranja, drže da je bila izuzetno korisna jer su većinom i sami često iskusili manjak dijaloga u svom okruženju. Tribinu su ocijenili ocjenom odličan što je za naš daljni rad posebno motivirajuće.

Ispunjavanjem anketnog upitnika sudionici su nam rekli da u "godini dijaloga" u svojoj županiji očekuju još predavanja i radionica koje obrađuju ljudske odnose u obiteljskom i poslovnom okruženju i osobni rast, a posebno problematiku osoba s invaliditetom.

Vjeruju da bi na dugi rok grad i županija postali prepoznatljivi kao "Zdravi grad, zdrava županija" s više dijaloga i manje nesporazuma, više zadovoljstva i većom produktivnošću, više optimizma i dobrih inicijativa koje dobivaju podršku.

Fotografije

  • Dijalog i međusobno razumijevanje
  • Dijalog i međusobno razumijevanje