Dijalog u obitelji

Godina dijaloga u Požeško-slavonskoj županiji

Projekt "Godina dijaloga u Požeško-slavonskoj županiji" provodi se u partnerstvu s Obiteljskim centrom Požeško slavonske županije, a financira ga Požeško slavonska županija u okviru financiranja projekata udruga za 2011. godinu. Projekt čine predavanja i radionice koje promiču dijalog i toleranciju u različitim situacijama.

Slijedeći temeljne odlike dijaloga – slušanje i pronalaženje rješenja dobrih za sve – odabrali smo da sljedeća aktivnost u Projektu bude radionica. Za članice Hrvatskog ženskog društva Pleternica – ogranak Buk održali smo iskustvenu radionicu "Dijalog u obitelji" i putem vježbe i rasprave proradili temu ljutnje u obiteljskim situacijama i otvorili temu učenja kvalitetnijih komunikacijskih rješenja. Sudionice su radionicu ocijenile kao zanimljivu, poučnu i korisnu i izrazile želju da takvih susreta bude još.

Fotografije

  • Dijalog u obitelji
  • Dijalog u obitelji