Jedno od pet - Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom

Aktivno smo se kao vanjski suradnici uključili u Kampanju Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom koju je provodio Obiteljski centar Požeško slavonske županije u suradnji s Policijskom upravom Požeško slavonskom.

U deset osnovnih škola Požeško slavonske županije i dvije osnovne škole Brodsko posavske županije održali smo radionice za svu djecu od 1 – 4 razreda pod nazivom „Kiko i ruka pričaju TAJNE”.

Djeci smo na interaktivan način pričali priču u kojoj ih Kiko i njegova prijateljica Ruka (likovi osmišljeni u Kampanji Vijeća Europe) podučavaju što su dobre i loše tajne, što dobri i loši dodiri i kako znati kad su tajna ili dodir loši i ŠTO UČINITI!

U skladu s preporukama Kampanje u okviru radionice djeca su podučena i pravilu donjeg rublja.

Na učiteljskim vijećima je održano predavanje „Seksualno zlostavljanje djece”. Učiteljima smo govorili koja se sve ponašanja svrstavaju u seksulano zlostavljanje djece, kolika je pojavnost, najčešće zablude te kako prepoznati zlostavljano dijete i kako reagirati tj. što učiniti.

Na kraju je održana i završna tribina za građanstvo na kojoj su uz djelatnike Obiteljskog centra govorili djelatnici policije, Zavoda za socijalnu skrb, Općinskog državnog odvjetništva, sutkinje za mladež i psihologinja-stručna suradnica u osnovnoj školi. Predavanje je poslušalo 410 učitelja i na radionici sudjelovalo više od 2200 djece.

Fotografije

  • Jedno od pet - Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom
  • Jedno od pet - Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom
  • Jedno od pet - Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom