Komunikacija u timu

Za grupu zdravstvenih djelatnika, poglavito fizioterapeuta održano je interaktivno predavanje o timskom radu i temeljima uspješne komunikacije na razini sadržaja i na razini odnosa. Svaki je sudionik dobio priliku osvjestiti komunikacijsku mrežu na svom radnom mjestu i povezanost vlastitog stila komuniciranja s kvalitetom odnosa koje ima s ljudima. Posebno je naglašena važnost komunikacije u zdravstvenoj struci, a naznačeni su i antistresni učinci dobre komunikacije.