Komunikacijske vještine i timski rad

Za djelatnice Dječjeg vrtića i jaslica „Tratinčica“ Pleternica održan je seminar “Komunikacijske vještine i timski rad“ u  vidu 5 radionica :

  1.  "Sagorijevanje na poslu i timski rad" : Mehanizmi nastanka stresne reakcije i mogući načini preveniranja i suočavanja sa stresom.  Razlika između automatske uvjetovane reakcije i konstruktivnog odgovora na problem . Osnovne značajke tima.
  2. "Timsko postavljanje ciljeva": Metoda dobrog  postavljanja cilja.  Postavljanje timskog cilja.
  3. "Stilovi komuniciranja – asertivnost": -Temeljne značajke agresivnog, pasivnog i asertivnog načina komuniciranja i prepoznavanje osobnih obrazaca.  Osnovni asertivni alati.
  4. "Ljutnja i rješavanje sukoba": Mehanizmi nastanka ljutnje i uloga uvjerenja. Načini upravljanja ljutnjom i metoda rješavanja sukoba suradnjom.
  5. "Timska klima i kultura":  Definicija timske klime i timske kulture. Tri osnovna  načina vođenja tima. Destruktivne i konstruktivne timske uloge. Primjena naučenog na konkretni tim.

Radionice prati i odgovarajući priručnik Komunikacijske vještine  i timski rad, namijenjen sudioniciama kao radni materijal koji se može korisiti i nakon završetka seminara.  U priručniku su kratko prikazani sadržaji svih tematskih cjelina, a u odjeljcima  „Za Vašu praksu“ predložene su vježbe koje sudionici mogu raditi kad god žele, samostalno ili timski.

Radionice su ocjenjene kao izuzetno zanimljive, ponekad teške, ali poticajne i primjenjive. 

Fotografije