Komunikacijske vještine i timski rad

U suradnji s Agencijom za psihologijske usluge MOZAIK održano je predavanje, a potom i dvije radionice za djelatnike Doma na temu djelotvornijeg komuniciranja i suradnje.

Medicinske sestre, njegovateljice i ostalo stručno osoblje dobili su prvo osnovne informacije o komunikaciji kao cirkularnom procesu, o pretpostavkama uspješne komunikacije i alatima uspješnog komuniciranja, a potom su to proradili u vlastitom kontekstu osvijestivši svoje uloge u timu.

U vrlo dinamičnoj interakciji sudionici su suočili vlastita tumačenja i očekivanja s viđenjima drugih i pronalazili točke slaganja.Kao rezultat ovakvog načina rada ističu poboljšanje timske klime i veću djelotvornost u radu.