Mindfulness i strah od javnog nastupa

Za sudionike  uključene u Trening komunikacijskih i govorničkih vještina održana je radionica “Mindfulness i strah od javnog nastupa”. Sudionici su saznali što je mindfulness i iskusili neke mindfulness vježbe. Upoznati su sa znanstvenom podlogom i istraživanjima te podučeni kako mogu koristiti mindfulness vježbe u suočavanju sa strahom od javnog nastupa. 

Izvoditeljica: Magdalena Živković