Mindfulness/usmjerena svjesnost

U okviru stručne suradnje s udrugom Logos edukacije na programu Trening komunikacijskih i govorničkih vještina održana četverosatna radionica  “Mindfulness/usmjerena svjesnost“  s fokusom na strah od javnog nastupa i komunikacijske vještine.

Izvoditeljica: Magdalena Živković