Mindfulness – znanost i drevna mudrost u radu na sebi

U okviru stručne suradnje s Logos edukacije d.o.o. na programu Trening komunikacijskih i govorničkih vještina održana je cjelodnevna radionica  “Mindfulness – znanost i drevna mudrost u radu na sebi” s fokusom na emocije i komunikacijske vještine.