Mindfulness – znanost i drevna mudrost u radu s ljudima i radu na sebi

Za polaznice Basic praktikuma Realitetne terapije održana je radionica “Mindfulness – znanost i drevna mudrost u radu s ljudima i radu na sebi”. Sudionice su saznale što je mindfulness i iskusile neke mindfulness vježbe. Upoznate su sa znanstvenom podlogom i istraživanjima te je poseban naglasak dat na povezivanje s konceptima Realitetne terapije i praktičnu primjenu u radu s ljudima i radu na sebi.

Voditeljica: Magdalena Živković