Mindfulness – znanost i drevna mudrost u radu na sebi

U okviru stručne suradnje s udrugom Logos edukacije na programu Trening komunikacijskih i govorničkih vještina održana je cjelodnevna radionica  “Mindfulness – znanost i drevna mudrost u radu na sebi” s fokusom na emocije i komunikacijske vještine. Sudionici su saznali što je mindfulness i iskusili neke mindfulness vježbe. Upoznati su sa znanstvenom podlogom i istraživanjima te podučeni kako mogu koristiti mindfulness vježbe u suočavanju sa strahom od javnog nastupa. Također su osvijestili neke vlastite obrasce komuniciranja, otkrivali nove mogućnosti i saznali kako prakticiranje mindfulness vježbi unaprijeđuje komunikacijske vještine.  

 

Izvoditeljica: Magdalena Živković