Posebnosti rada s djecom i osobama s posebnim potrebama

U okviru kontinuirane suradnje s članovima udruge „MI“ , udruga roditelja djece s posebnm potrebama i u okviru njihovog razvijanja programa lokalnog volonterskog centra održali smo edukativnu radionicu za volontere o posebnostima rada s djecom i osobama s posebnim potrebama.

Sudionici su radionicu ocijenili vrlo korisnom. Radionicu je vodila Ivana Vidović, stručni radnik defektolog – logoped.