Program I: Praktikum "MINDFULNESS - PUNA SVJESNOST"

Praktikum Mindfulness je tečaj mindulnessa/pune svjesnosti utemeljen na principima 8 - tjednih programa za opću populaciju – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).

Praktikum se provodi fizički i on-line putem Skype-a.

Fizički program se provodi za grupe do 15 osoba na više načina, sukladno potrebama polaznika:

 • U vidu 9 susreta, prvih 8 u nizu jednom tjedno u trajanju 2 sata. Između susreta polaznici vježbaju kod kuće koristeći pisane upute, video isječke i snimljene meditacije. Mogu prema dogovoru kontaktirati voditeljicu Skypeom  ili e-mailom u svrhu dodatnog osobnog rada. Oko dva mjeseca nakon osmog susreta organizira se završni susret u trajanju 2 sata. Razmjenjuje se iskustvo i dorađuje osobni plan vježbanja. Sadržaj ovog susreta određuje se prema potrebama polaznika.
 • U vidu 5 modula, prva 4 svaki drugi tjedan u trajanju od 4 sata. Između modula polaznici vježbaju kod kuće koristeći pisane upute, video isječke i snimljene meditacije. Mogu prema dogovoru kontaktirati voditeljicu Skypeom  ili e-mailom u svrhu dodatnog osobnog rada. Oko dva mjeseca nakon četvrog modula organizira se završni modul u trajanju 3 - 4 sata. Razmjenjuje se iskustvo i dorađuje osobni plan vježbanja. Sadržaj ovog modula određuje se prema potrebama polaznika.
 • U vidu 4 modula u trajanju od 5 sati svaka tri tjedna. Između modula i nakon četvrtog modula polaznici vježbaju kod kuće koristeći pisane upute, video isječke i snimljene meditacije. Mogu prema dogovoru kontaktirati voditeljicu Skypeom  ili e-mailom u svrhu dodatnog osobnog rada. Umjesto završnog modula polaznici osobno Skypom razmjenjuju iskustvo i dorađuju osobni plan vježbanja.

Na svakom modulu/susretu polaznici dobivaju nove informacije o mindfulnessu/punoj svjesnosti, prakticiraju nove vježbe i meditacije te razmjenjuju svoja iskustva. Sveukupno se vježba i ostaje u kontaktu oko 3 mjeseca. Po završetku svako tko želi ima vlastiti plan kako naučeno uklopiti u svoj svakodnevni život. Sve naučeno postaje alat za doživotnu primjenu.

Za grupe od 15 osoba cijena programa je 1.500,00 kn po polazniku, moguće plaćanje u tri rate tijekom trajanja tečaja. Uplate se vrše na ŽR Udruge Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost.

On -line program se provodi individualno putema Skype-a

 • U vidu 9 susreta, prvih 8 u nizu u trajanju 60 – 120 mnuta (prema individualnoj potrebi) jednom tjedno. Između susreta polaznik/ca vježba kod kuće koristeći pisane upute, video isječke i snimljene meditacije i prema potrebi kontaktira voditeljicu e-mailom. Oko dva mjeseca nakon osmog susreta ide završni susret u trajanju 2 sata. Razmjenjuje se iskustvo i dorađuje osobni plan vježbanja. Sadržaj ovog susreta određuje polaznik/ca.

Cijena on-line individualnog tečaja je 2.000,00 kn. Moguće plaćanje u tri rate tijekom trajanja tečaja. Uplate se vrše na ŽR Udruge Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost.

Moduli/susreti pokrivaju četiri tematske cjeline:

 1. Probudite se: Tijelo - osjeti i disanje
  • Susret 1: Auto-pilot i tijelo
  • Susret 2: Disanje
 2. Upoznajte: Misli i uvjerenja
  • Susret 3: Živimo u svojoj glavi
  • Susret 4: Misli nisu činjenice
 3. Istražite i prihvatite: Stres i negativne emocije
  • Susret 5: Priznati i prihvatiti
  • Susret 6: Samosuosjećanje i prisutnos
 4. Razmjenjujte: Komunikacija i odnosi
  • Susret 7: Punosvjesno komuniciranje
  • Susret 8: Gradnja odnosa

Voditeljica: Magdalena Živković dipl.psih.

Mindfulness Teacher (Shamash Alidina, Teach Mindfulness, www.teachmindfulnessonline.com)
NLP Majstor Praktičar (www.transforma.hr)
Praktičar kibernetike i sistemske terapije (www.ukpo.hr)
Trener Alternatives to Violence Project (AVP www.avpvi.org)

Program II: Dvodnevni seminar "Komunikacijske vještine i timski rad"

Program je iskustveni i započinje osvješćivanjem aktualnog iskustva koje nastaje kako radionica započinje. Za to se koriste prigodna okupljanja i vježbe.

Teoretski koncepti uvode se postupno kako su navedeni u sadržaju. Prvo ide kraće teoretsko izlaganje popraćeno Power Point prezentacijom. Zatim se aplicira jedna ili više pomno odabranih vježbi te razvija rasprava kroz koju se osvješćuju akutni procesi i mogućnosti praktične primjene svakog ponuđenog teoretskog koncepta.

Na taj način se u kontekstu radionice pokreću stvarni interakcijski procesi i iskustveno učenje, dotiču stvarni problemi aktualne grupe i na ovaj ili onaj način animira svaki pojedini sudionik radionice. Zbog ovakvog vođenja svaka radionica predstavlja neponovljivu kreaciju aktualne grupe i usprkos jednakom sadržajnom okviru i ponavljanju određenih vježbi, radionice nisu šablonizirane.

Program omogućava stjecanje dobrog uvida u stanje klime i drugu problematiku nekog radnog okruženja.

Sadržaj programa:

 1. Osnove komunikacijskog procesa

  • Komunikacija kao cirkularni proces
  • Moja uloga u komunikacijskom procesu
  • Verbalna i neverbalna komunikacija
  • Postulati uspješne komunikacije
 2. Uspješno komuniciranje u praksi

  • Agresivni, Pasivni, Asertivni stil komuniciranja
  • Alati uspješne (asertivne ) komunikacije:
   1. Opažanje i interpretacija (događaj i doživljaj)
   2. Slušanje
   3. Razumjeti drugog (Perceptivne pozicije)
   4. Upravljanje emocijama (automatska reakcija ili odgovor kao svjesni izbor) i osobna usklađenost
   5. Usklađivanje, kontakt i vođenje – fleksibilnost
   6. Djelotvorno korištenje jezika
   7. Djelotvorno konfrontiranje i kritika
   8. Primanje kritike
   9. Suradničko rješavanje sukoba
   10. Cjelovita asertivna poruka
 3. Timski rad

  • Uspješan tim
  • Mreža cirkularnih komunikacija na mom radnom mjestu
  • Kultura i klima institucije

Voditeljica: Magdalena Živković dipl.psih.

Mindfulness Teacher (Shamash Alidina, Teach Mindfulness, www.teachmindfulnessonline.com)
NLP Majstor Praktičar (www.transforma.hr)
Praktičar kibernetike i sistemske terapije (www.ukpo.hr)
Trener Alternatives to Violence Project (AVP www.avpvi.org/)

Program III - Jednokratna predavanja, radionice i ciklusi radionica različite tematike

 1. Mindfulness poster
 2. Mindfulness prezentacijska radionica
 3. Komunikacijske vještine
 4. Sport i cjelovit razvoj
 5. Vještine prezentiranja
 6. Prevencija seksualnog zlostavljanja djece – priča Tajne
 7. Depresija i izazovi života
 8. Životne vještine
 9. NLP za osobni rast i gradnju odnosa
 10. Stres u radu s ljudima
 11. Teške situacije i stres
 12. Komunikacija s različitima
 13. Zajednica u zajednici
 14. Snaga volje
 15. Javni nastup - osobno stanje
 16. Kako trening pune svjesnosti (mindfulness) doprinosi kvaliteti života kroz životni vijek