Program I: Praktikum "MINDFULNESS"

Praktikum Mindfulness je poduka iz mindulnessa utemeljena na principima 8 - tjednih programa za opću populaciju – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Praktikum je organiziran u vidu četiri modula u trajanju od 4 sata svaki drugi tjedan za grupe do 15 ljudi. Na svakom modulu sudionici dobivaju nove informacije o mindfulnessu, prakticiraju nove vježbe i meditacije te razmjenjuju svoja iskustva.

Između modula sudionici prema pisanim uputama i snimljenim meditacijama vježbaju kod kuće, a prema dogovoru ostvaruju kontakt Skypeom  ili e-mailom s voditeljicom u svrhu dodatnog osobnog rada.

Dva do tri mjeseca nakon četvrog modula organizira se završni modul u trajanju 3 - 4 sata. Razmjenjuje se iskustvo i dorađuje osobni plan vježbanja. Sadržaj ovog modula određuje se prema potrebama sudionika.

Sveukupno sudionici vježbaju mindfulness i ostaju u kontaktu oko 4 mjeseca. Po završetku imaju vlastiti plan kako naučeno uklopiti u svoj svakodnevni život.

Sve naučeno postaje alat za doživotnu primjenu.

Sažeti prikaz sadržaja modula: 

 1. Probudite se: Tijelo: osjeti i disanje

  Što je mindfulness, povijesni prikaz, kako se vježba; i modus bivanja i radni modus funkcioniranja uma; znanstvena istraživanja i praktična primjena, potvrđene dobrobiti; susret s vlastitim tijelom; Mindfulness upitnik – 5 dimenzija mindfulnessa
  - Uvodna meditacija jezera, meditacija pregleda tijela, meditacija svjesno disanje

 2. Istražite i prihvatite: Stres i negativne emocije

  Uzajamnost uma i mozga; kreiranje doživljaja; emocije i tijelo; bol i odnos prema boli; mindfulness i negativne emocije, emocionalni stil
  Meditacija tijelo i disanje, meditacija istraživanje neugode, meditacija u pokretu/u hodu

 3. Upoznajte: Misli i uvjerenja

  Mindsight – pogled u um, definicija uma,; uvjerenja, snaga volje i mindfulness, začarani krug misli i emocija; fokus i svjesna odluka, misli – stvarnost ili događaji u umu; snaga otpuštanja, snaga zahvalnosti;
  Meditacija zvukovi i misli, meditacija trominutni prostor za disanje, meditacija zahvalnosti

 4. Razmjenjujte: Komunikacija i odnosi

  Temeljni mindfulness stavovi, komunikacijski izazovi i gradnja odnosa, razumijevanje, empatija i suosjećanje, biologija empatije, mindfulness i asertivnost i donošenje odluka; suosjećanje i suprotstavljanje; otvorena svjesnost, mentalno zdravlje i integracija, mindfulness i prefrontalni korteks
  Meditacija otvorena svjesnost, meditacija blagonaklonosti

 5. Završni modul

  Razmjena iskustva i osobni plan vježbanja.
  Sadržaj se određuje prema potrebama sudionika

Voditeljica: Magdalena Živković dipl.psih.

Mindfulness Teacher (Shamash Alidina, Teach Mindfulness, www.teachmindfulnessonline.com)
NLP Majstor Praktičar (www.transforma.hr)
Praktičar kibernetike i sistemske terapije (www.ukpo.hr)
Trener Alternatives to Violence Project (AVP www.avpvi.org)

Program II: Dvodnevni seminar "Komunikacijske vještine i timski rad"

Program je iskustveni i započinje osvješćivanjem aktualnog iskustva koje nastaje kako radionica započinje. Za to se koriste prigodna okupljanja i vježbe.

Teoretski koncepti uvode se postupno kako su navedeni u sadržaju. Prvo ide kraće teoretsko izlaganje popraćeno Power Point prezentacijom. Zatim se aplicira jedna ili više pomno odabranih vježbi te razvija rasprava kroz koju se osvješćuju akutni procesi i mogućnosti praktične primjene svakog ponuđenog teoretskog koncepta.

Na taj način se u kontekstu radionice pokreću stvarni interakcijski procesi i iskustveno učenje, dotiču stvarni problemi aktualne grupe i na ovaj ili onaj način animira svaki pojedini sudionik radionice. Zbog ovakvog vođenja svaka radionica predstavlja neponovljivu kreaciju aktualne grupe i usprkos jednakom sadržajnom okviru i ponavljanju određenih vježbi, radionice nisu šablonizirane.

Program omogućava stjecanje dobrog uvida u stanje klime i drugu problematiku nekog radnog okruženja.

Sadržaj programa:

 1. Osnove komunikacijskog procesa

  • Komunikacija kao cirkularni proces
  • Moja uloga u komunikacijskom procesu
  • Verbalna i neverbalna komunikacija
  • Postulati uspješne komunikacije
 2. Uspješno komuniciranje u praksi

  • Agresivni, Pasivni, Asertivni stil komuniciranja
  • Alati uspješne (asertivne ) komunikacije:
   1. Opažanje i interpretacija (događaj i doživljaj)
   2. Slušanje
   3. Razumjeti drugog (Perceptivne pozicije)
   4. Upravljanje emocijama (automatska reakcija ili odgovor kao svjesni izbor) i osobna usklađenost
   5. Usklađivanje, kontakt i vođenje – fleksibilnost
   6. Djelotvorno korištenje jezika
   7. Djelotvorno konfrontiranje i kritika
   8. Primanje kritike
   9. Suradničko rješavanje sukoba
   10. Cjelovita asertivna poruka
 3. Timski rad

  • Uspješan tim
  • Mreža cirkularnih komunikacija na mom radnom mjestu
  • Kultura i klima institucije

Voditeljica: Magdalena Živković dipl.psih.

Mindfulness Teacher (Shamash Alidina, Teach Mindfulness, www.teachmindfulnessonline.com)
NLP Majstor Praktičar (www.transforma.hr)
Praktičar kibernetike i sistemske terapije (www.ukpo.hr)
Trener Alternatives to Violence Project (AVP www.avpvi.org/)

Program III - Jednokratna predavanja, radionice i ciklusi radionica različite tematike

 1. Mindfulness poster
 2. Mindfulness prezentacijska radionica
 3. Komunikacijske vještine
 4. Sport i cjelovit razvoj
 5. Vještine prezentiranja
 6. Prevencija seksualnog zlostavljanja djece – priča Tajne
 7. Depresija i izazovi života
 8. Životne vještine
 9. NLP za osobni rast i gradnju odnosa
 10. Stres u radu s ljudima
 11. Teške situacije i stres
 12. Komunikacija s različitima
 13. Zajednica u zajednici