Projekt Temelj razvoja

Program čini ciklus od 6 dvosatnih radionca i prateći priručnik u elektroničkom obliku. Pokrivene su sledeće teme:

Osnove komunikacije (komunikacija kao cirkularni proces, događaj i doživljaj; prvi dojam

verbalna i neverbalna komunikacija; osvješćivanje vlastite uloge u komunikacijskom procesu

Vođenje komunikacije (uspostava kontakta – slušanje, razumijevanje, empatija, suosjećanje

upravljanje osobnim stanjem, vođenje komunikacije u željenom smjeru - slušanje i korištenje jezika)

Emocije i stres (stres i neugodne emocije , primarna i sekundarna bol, kako se suočavati i nositi s neugodnim emocijama)

Izazovne komunikacijske situacije (intenzivne emocije; ljutnja, vjesno odabrani odgovor umjesto automatske reakcije, stilovi komuniciranja, sertivnost)

Rješavanje nesporazuma i sukoba (nedjelotvorna ponašanja u sukobu, suradnja u sukobu - asertivnost na djelu, suprotstavljanje; davanje i primanje kritike , postavljanje ciljeva i donošenja odluka)

Timski rad (odlike tima, timska kultura i timska klima, zajedničko osvješćivanje - (re)definiranje vizije i misije (kamo idemo i kako ćemo tamo stići)

 

Voditeljica: Magdalena Živković