Psihološka podrška

Radionice psihološke podrške dio su projekta Psihosocijalne podrške i koncipirane su kao zajednički radionički rad, roditelja i djece, članova Udruge na način da ih se osnažuje u resursima koje imaju i educira u području suočavanja sa stresnim situacijama i socijalnog funkcioniranja.

Radionice su iskustvene i teme su se prorađivale putem rasprava, vježbi i opuštalica s ciljem osobnog osnaživanja i osnaživanja međusobnih interakcija.

Radionice su održane u organizaciji Udruge u prostoriji koja je Udruzi data na korištenje.

Održane si tri radionice i to:

  • 21. 04. 2013. Potrebe i zadovoljavanje potreba 
  • 12. 05. 2013. Emocije i zdravlje 
  • 19. 05. 2013. Naši odnosi i emocije 

 Sudinici su radionice usmeno ocijenili kao edukativne, primjenljive i korisne.

Fotografije