Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške

S Udrugom gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske surađujemo na njihovom trogodišnjem projektu "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva" koji financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Kreirali smo program psihološke podrške sa tri tematska ciklusa razrađena u tri radionice:

  • Ja sa sobom,
  • Ja s drugima i
  • Moj cjelovit život.

Svaki je ciklus popraćen odgovarajućom brošurom.

Odradili smo prvu radionicu prvog ciklusa: Moj sadašnji trenutak.

Fotografije

  • Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske
  • Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske