Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva – Program psihološke podrške

Na posljednjoj radionici  programa  s temom Moji budući sretni trenuci  sudionici su u već uhodanoj dinamici interaktivnog predavanja i iskustvenih vježbi  uz pomoć tumača znakovnog jezika Ivane Kuraja ponovili teme cjelokupnog programa te su podučeni kako naučeno koristiti za svoj boljitak. Upoznati su s konceptom sreće koja se gradi izunutra.

Na osobnim primjerima i uz pomoću prigodnih vježbi preispitivali su kako biti sretan/sretna u vlastitom životnom kontekstu.

Program je završen u živahnoj atmosferi te je naglašen moto cijelog Programa: Što čujući mogu naučiti od gluhih?

Fotografije