Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške

Trogodišnji program psihološke podrške u okviru projekta "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva" koncipiran je kao kontinuirani radionički rad s članovima Udruge na način da ih se kontinuirano osnažuje u resursima koje imaju i educira u području osobnoga rasta i socijalnog funkcioniranja u svrhu održavanja što više razine kvalitete života te izrada odgovarajuće brošure koja tematski pokriva program.

Ulaskom u drugu godinu Projekta priređena je druga tematska brošura s naslovom "JA S DRUGIMA" koja je štampana za članstvo. Dana 26.9.2012. g. odrađena je prva radionica iz ciklusa JA S DRUGIMA. Naslov radionice je bio Komunikacija – dobro sebi, dobro drugima.

U već uhodanoj dinamici interaktivnog predavanja i iskustvenih vježbi uz pomoć tumača znakovnog jezika Ivane Kuraja, sudionici su upoznati s konceptom komunikacije kao kruga obrađenih povratnih informacija i značenjem vlastitih tumačenja u komunikaciji, ulogom facijalne i tjelesne ekspresije u komuniciranju te s različitim stilovima komuniciranja, s posebnim naglaskom na asertivnom komuniciranju.