Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva – Program psihološke podrške

Ulaskom u treću godinu u cjelini MOJ CJELOVIT ŽIVOT priređena je treća brošura koja je štampana za članstvo i 27. 06. 2013. odrađena prva radionica pod naslovom Osjećaji i zdravlje.

Sudionici su u već uhodanoj dinamici interaktivnog predavanja i iskustvenih vježbi uz pomoć tumača znakovnog jezika Ivane Kuraja upoznati s modernim konceptom zdravlja kao ravnoteže psihičke, tjelesne i socijalne dobrobiti te važnosti emocija u održavanju zdravlja.

Naučili su kako nastaju emocije i kako njegovati dobre emocije, a kako se nositi s negativnim emocijama. Koncepti su u živahnoj amosferi uvježbavani na njihovim primjerima pomoću prigodnih vježbi.

Fotografije