Sport i cjelovit razvoj djeteta – prevencija rizičnih ponašanja

S predavanjem "Sport i cjelovit razvoj djetet – prevencija rizičnih ponašanja" sudjelovali smo na stručnom skupu "Promicanje tjelesne aktivnosti tj. tjelesnog vježbanja kroz dimenziju sporta u svrhu zdravlja" organiziranom u Gradu Rovinju.