Svijet kroz dječje oči

U okviru projekta “Svijet kroz dječje oči” održana je prva od 6 radionica pod nazivom “Razvijanje slike o sebi”. Sudjelovali su učenici 3 i 4 razreda OŠ fra Kaje Adžića Pleternica. Putem interaktivnih vježbi i igri djeca su  osvješćivala vlastite i tuđe potencijale i dobre osobine. 

Voditeljice: Magdalena Živković, Marija Hruška