Trening komunikacijskih vještina I i II

U organizaciji Agencije za psihologijske usluge Mozaik odradili smo dvodnevni iskustveni seminar "Komunikacijske vještine I i II" za radni tim Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik.

Seminar je kombinacija interaktivnih predavanja, iskustvenih vježbi i prorada konkretnih primjera. Sudinoci su seminar ocijenili izuzetno edukativnim, korisnim i relaksirajućim.