Vještine prezentiranja

U suradnji s Udrugom mladih grada Pleternice "Oppidum" održali smo dana 18. 01. 2013. u Pleternici u prostorijama Dnevnog boravka za starije osobe radionicu vještine prezentiranja sa sljedećim temama:

Milica Milosavljević, mag. oec: Prezentiranje i tržište

 • Zašto je prezentiranje važno
 • Predstavljanje proizvoda/projekta s ekonomskog aspekta
 • Elementi dobre Power Point prezentacije

Dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček, prof. hrvatskog i sociologije: Komunikacija i prezentiranje

 • Važnost komunikacijske (prezentacijske) kompetencije za cjeloživotno učenje
 • Kako verbalno i neverbalno dobro komunicirati?
 • Metodička priprema prezentacije

Magdalena Živković, dipl. psih.: Osobni nastup

 • Emocije i strah od javnog nastupa
 • Prepoznatljivost i osobna snaga

Fotografije

 • Vještine prezentiranja
 • Vještine prezentiranja
 • Vještine prezentiranja
 • Vještine prezentiranja
 • Vještine prezentiranja