Životne vještine

U okviru projekta “Informacija jednako orijentacija” održano predavanje „Životne vještine“ za učenike Ekonomske škole Požega. Učenici su informirani o gradnji samopouzdanja i samopoštovanja , upravljanju  emocijama i asertivnom načinu komuniciranja.

Voditeljica: Magdalena Živković