Ja živim u kruzima koji se šire, i njima sve više obuhvatit žudim. Ja možda i ne?u polu?it zadnji, kona?ni krug, no ja se trudim.

~ Rainer Maria Rilke

Nemojte nikada dvojiti da li bi mala grupa osvještenih i posve?enih gra?ana mogla promijeniti svijet. Zapravo su to uvijek jedino oni i ?inili.

~ Margaret Mead

 • Naša vizija

  Biti prepoznatljiva grupa stru?njaka koji pokre?u pozitivne promjene i doprinose poboljšanju kvalitete života u zajednici.

 • Naša misija

  Okupljati u zajednici stru?ne ljude i poticati ih na kreativan angažman usmjeren na dobrobit ljudi.

 • Naše uvjerenje

  Ljudi su najve?i potencijal.

 • Naše vrijednosti

  U?enje, rad, napredak, tolerancija i suradnja.

 • Naše kompetencije

  Stru?njaci humanitarnih struka s dodatnim edukacijama.

 • Djelatnosti

  Organiziranje i vo?enje radionica, predavanja, tribina, savjetovanje, edukacija, tiskanje priru?nika, brošura itd.

 • Korisnici

  Svi ljudi u zajednici - u?enici, roditelji, nastavnici, ?lanovi drugih udruga, (ne)zaposleni, zatvorenici(e), maloljetnici(e), razne interesne skupine.

Udruga Zajednica osnovana je 2010. godine u Pleternici – gradu u Požeško slavonskoj županiji sa ciljem udruživanja stru?nih ljudi koji ?e pokretati pozitivne promjene i unaprije?ivati kvalitetu života u zajednici.

Pokretanja pozitivnih promjena u zajednici

U vrijeme krize, pada standarda, nesigurnosti i narušenih vrijednosti želimo raditi programe koji ?e ljude osnažiti i nau?iti kako da prepoznaju resurse u sebi i pokrenu promjene izunutra. Želimo konkretnim aktivnostima osvijestiti pojedince i zajednicu, ukazati na ljudski potencijal koji tu postoji i pokazati da su promjene mogu?e - da pojedinac i zajednica mogu živjeti u "u kruzima koji se šire".

"Kruzi koji se šire" su nove ideje proizišle iz nekog predavanja ili radionice, udruge okupljene na novom projektu, ljudi u manjim sredinama osvježeni nekim doga?ajem u svojoj sredini ...

Želimo da svaki realizirani program potakne ljude na aktualizaciju njihovih vještina i da im se programi utkaju u iskustvo i budu onaj "krug koji koji vibrira" i stvara nove, kvalitetnije krugove koji ?e se prepoznati u na?inu kako se odnose prema dugima, kako se nose s teškim situacijama, kako i kakve odluke donose, kako obavljaju posao, kako završavaju svoj dan i zapo?inju sljede?i.

Polazimo od temeljne ideje da su ljudi sposobni u?iti i mijenjati se ako u tome prepoznaju vrijednost i smisao. Našim programima stvaramo kontekst u kojem je to mogu?e.

Aktualnosti