Prvi Mindfulness Balkan skup

U sklopu aktivnosti organizacije MIR – MINDFULNESS INICIJATIVA REGIJE na prvom Mindfulness Balkan skupu Magdalena Živkovi? održala predavanje Mindfulness u komuniakciji.