Aktualnosti

Datum Naziv Lokacija Vrsta aktivnosti
01.10.2022. - 30.11.2022. online Projekt
01.09.2022. - 31.8.2023. Požeško slavonska županija Projekt
21.05.2022. Prvi Mindfulness Balkan skup online Konferencija
09.05.2022. Gradska knjižnica Požega Radionica
01.05.2022. - 31.5.2022 Hrvatsko žensko društvo Radionica
01.03.2022. - 31.3.2022. Edukacijski program za stru?njake u projektu Putuju?i dnevni boravak PCPL Pleternica Radionica
22.02.2022. Briga za u?itelja Osnovna škola Dobriše Cesari?a Požega Interaktivno predavanje
22.02.2022. - 1.3.2022. Mindfulness u odjecima Tjedna psihologije online Radionica
16.02.2022. Gradska knjižnica Požega Interaktivno predavanje
11.02.2022. ?uvajmo mentalno zdravlje Radio Laganini Požega Emisija o mentalnom zdravlju
01.01.2022. - 31.5.2022. Most suradnje Društvo multiple skleroze Požeško – slavonske županije Projekt
01.11.2021. - 30.11.2021. online Radionica
01.09.2021. - 31.8.2022. Požeško slavonska županija Projekt
17.04.2021. Radionica za roditelje - MOJE DIJETE I JA Pore? Radionica
01.03.2021. - 31.3.2021. Razredna klima i stres Online Radionica
01.02.2021. - 29.2.2021. Radio i online Emisija i interaktivno predavanje
01.01.2021. - 31.12.2021. Most suradnje Društvo multiple skleroze Požeško – slavonske županije Projekt
01.11.2020. - 30.11.2020. Razredna klima i stres Online Radionica
01.09.2020. - 30.9.2020. Inkluzivno volontiranje Društvo multiple skleroze Požeško – slavonske županije Radionica
15.04.2020. Mindfulness - online besplatne radionice Online Besplatne radionice
01.04.2020. Mindfulness - puna svjesnost Online Pokazna radionica
01.02.2020. - 29.2.2020. OŠ fra Kaje Adži?a Pleternica Radionica
01.02.2020. - 29.2.2020. Poduzetni?ki centar Pleternice Radionica
01.02.2020. - 29.2.2020. Agencija “Mozaik”, Požega, HKi? Pleternica Radionica
01.02.2020. - 29.2.2020. Ministarstvo pravosu?a RH Dvodnevni seminar
01.12.2019. Obiteljski centar, Požega Radionica
01.11.2019. 27. Godišnja konferencija hrvtaskih psihologa, Osijek Prezentacija
01.10.2019. - 01.02.2020. Projekt Temelj razvoja PLINK, Poduzetni?ki centar Pleternica Projekt
01.06.2019. Udruga HURT, Križevci Radionica
01.05.2019. OŠ Fra Kaje Adži?a Pleternica Projekt
01.03.2019. - 31.3.2019. Ministarstvo pravosu?a RH Dvodnevni seminar
08.02.2019. 12. Tjedan psihologije Gradska knjižnica i ?itaonica Požega Predstavljanje knjige
06.02.2019. Me?imursko veleu?ilište ?akovec Predstavljanje knjige
01.12.2018. - 01.03.2019. Projekt Temelj razvoja PLINK, Poduzetni?ki centar Pleternica Program
12.11.2018. Agencija za psihologijske usluge “MOZAIK” , Matije Gupca 12, Požega Radionica
09.11.2018. Radionica - Druga strana stresa Transforma d.o.o. Zagreb Radionica
08.02.2018. U susret 11. Tjednu psihologije MOZAIK – Agencija za psihologijske usluge Požega Interaktivno predavanje
11.01.2018. 26. Godišnja konferencija hrvtaskih psihologa, Martin na Muri Radionica
01.01.2018. - 01.01.2019. Projekt Cvjetna budu?nost II PLINK, Poduzetni?ki centar Pleternica Program psihološke podrške
26.09.2017. NOVOST! MINDFULNESS u MOZAIKU (12.10.2017.) MOZAIK – Agencija za psihologijske usluge, Požega Te?aj
01.05.2017. - 31.05.2017. Požeško slavonska županija Projekt
20.04.2017. - 03.10.2017. Ministarstvo pravosu?a RH Dvodnevni seminar
18.03.2017. Vještine prezentiranja Logos edukacije d.o.o., Zagreb Radionica
22.02.2017. 10. Tjedan psihologije MOZAIK – Agencija za psihologijske usluge Požega Vrsta aktivnosti: Interaktivno predavanje Interaktivno predavanje
02.02.2017. - 02.02.2018. Praktikum MINDFULNESS - USREDOTO?ENA / PUNA SVJESNOST - Inovativni pristup u radu s ljudima i radu na sebi Ministarstvo pravosu?a. Uprava za zatvorski sustav Projekt
12.12.2016. Požeško slavonska županija Projekt
26.11.2016. Mindfulness/usmjerena svjesnost Udruga Logos edukacije, Zagreb Radionica
23.11.2016. - 24.11.2016. Ministarstvo pravosu?a RH Dvodnevni seminar
21.11.2016. - 21.11.2017. Hrvatsko žensko društvo Pleternica Projekt
15.11.2016. Požeško slavonska županija Projekt
11.11.2016. 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Radionica
03.11.2016. Požeško-slavonska županija Projekt
12.10.2016. - 13.10.2016. Ministarstvo pravosu?a RH Dvodnevni seminar
09.10.2016. NAJAVA - Praktikum MINDFULNESS 3.11.2016. TRANSFORMA – Personal & Leadership Development, Zagreb Te?aj
03.05.2016. - 21.09.2016. Praktikum MINDFULNESS TRANSFORMA – Personal & Leadership Development, Zagreb Te?aj
05.03.2016. UdrugaLogose dukacije, Zagreb Radionica
27.02.2016. HURT – Udruga za realitetnu terapiju RH, Zagreb Radionica
18.02.2016. - 27.02.2016. TRANSFORMA – Personal & Leadership Development Radionica
15.02.2016. MOZAIK – Agencija za psihologijske usluge Požega Interaktivno predavanje
23.01.2016. HURT – Udruga za realitetnu terapiju RH, Zagreb Radionica
26.11.2015. - 27.11.2015 Ministarstvo pravosu?a RH Dvodnevni seminar
07.11.2015. Udruga Logos edukacije, Zagreb Radionica
01.10.2015. 6. Hrvatski kongres medicine rada s me?unarodnim sudjelovanjem Šibenik, 30. rujna - 4. listopada 2015. „BITNO ZA ZDRAVLJE RADNIKA“ Poster
25.09.2015. MINDFULNESS - USREDOTO?ENA SVJESNOST - Znanost i drevna mudrost u radu s ljudima i rad na sebi POTENCIJAL, Udruga za razvoj ljudskih potencijala, Beli Kamik 2, Rijeka Interaktivno predavanje/radionica
28.08.2015. MINDFULNESS - USREDOTO?ENA SVJESNOST - Znanost i drevna mudrost u radu s ljudima MOZAIK, Agencija za psihologijske usluge Požega Interaktivno predavanje
27.05.2015. Udruga Oppidum Požega Predavanje
22.05.2015. - 29.05.2015 Svijet kroz dje?je o?i - 5.i 6. radionica Društvo naša djeca, Pleternica Projekt
19.05.2015. MINDFULNESS - USREDOTO?ENA SVJESNOST - Znanost i drevna mudrost na dobrobit ?ovjeka. Udruga "Ti si OK" i Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica Interaktivno predavanje
23.04.2015. 13. Festival znanosti Hrvatska MINDFULNESS usredoto?ena svjesnost Gimnazija Požega Radionica
14.03.2015. Mindfulness i komunikacija Udruga Logos edukacije, Zagreb Radionica
24.02.2015. PLINK, Poduzetni?ki inkubator Pleternica Projekt
20.02.2015. 8. Tjedan psihologije MINDFULNESS usredoto?ena svjesnost - 2.radionica PLINK, Poduzetni?ki inkubator Pleternica Radionica
16.02.2015. 8. Tjedan psihologije MINDFULNESS usredoto?ena svjesnost Agencija z apsihologijske usluge MOZAIK Radionica
06.02.2015. - 13.02.2015 Svijet kroz dje?je o?i - 3.i 4. radionica Društvo naša djeca, Pleternica Projekt
17.01.2015. Mindfulness i strah od javnog nastupa Udruga Logos edukacije, Zagreb Radionica
16.01.2015. Svijet kroz dje?je o?i Društvo naša djeca, Pleternica Projekt
12.12.2014. Svijet kroz dje?je o?i Društvo naša djeca, Pleternica Projekt
11.12.2014. Biti dobar sebi i drugima Dnevni boravak, Pleternica Radionica
07.11.2014. - 17.12.2014 Odaberi sport Udruga Pokret, aktivan i zdrav Projekt
04.04.2014. - 04.05.2014. Bolja integracija u Me?imurju - edukacija stru?nih suradnika i u?itelja Udruga slijepih Me?imurske županije, ?akovec Projekt
24.02.2014. Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske Projekt
08.01.2014. - 10.01.2014. Seminar ja?anja ljudskih resursa, 4. i 5. radionica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Koprivnica Radionica
12.10.2013. - 10.02.2014. Dje?ji vrti? i jaslice Tratin?ica, Pleternica Seminar
05.10.2013. - 19.10.2013. Udruga slijepih grada Pleternice i Požeško slavonske županije Projekt
03.10.2013. Katoli?ka klasi?na gimnazija s pravom javnosti u Požegi Radionica
14.09.2013. Seminar ja?anja ljudskih resursa - radionica "Kompetencije, stres i odnosi" Sindikat hrvatskih u?itelja Koprivni?ko- križeva?ke županije Radionica
04.09.2013. Seminar ja?anja ljudskih resursa, 3. radionica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Koprivnica Radionica
28.08.2013. Seminar ja?anja ljudskih resursa, 2. radionica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Koprivnica Radionica
21.08.2013. Seminar ja?anja ljudskih resursa, 1. radionica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, Koprivnica Radionica
27.07.2013. Udruga slijepih grada Pleternice i Požeško slavonske županije Projekt
29.06.2013. Udruga slijepih grada Pleternice i Požeško slavonske županije Projekt
27.06.2013. Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske Projekt
22.05.2013. Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske Projekt
21.04.2013. Podrška u zajedništvu Udruga P?elica, Požega Projekt
25.04.2013. Moji dobri trenuci Moji dobri trenuci Dnevni boravak za starije osobe u Požegi Radionica
22.03.2013. Komunikacijske vještine u radu s razli?itima Komunikacija s razli?itima Osmijeh udruga roditelja djece spoteško?ama u u?enju Pleternica Radionica
25.02.2013. - 28.02.2012. Tjedan psihologije 6. Tjedan psihologije - Domovi za starije i nemo?ne osobe: Radionice za osoblje "Stres u radu s ljudima" Domovi za starije i nemo?ne osobe Baketri?-Pleternica, Velika i Požega Radionice
22.02.2013. Tjedan psihologije HGK - Gospodarska komora Požega Radionica
19.02.2013. - 21.02.2012 Tjedan psihologije Agencija za psihologijske usluge Mozaik Radionice
18.01.2013. Vještine prezentiranja Program dnevnog boravka za starije osobe Pleternica Radionica
13.12.2012. - 05. i 12.12.2012 Komunikacijske vještine u našem poslu Timski rad i timska klima - Mentalno zdravlje na radnom mjestu Dom za starije i nemo?ne osobe Požega Radionica
08.12.2012. - 09.12.2012. Trening komunikacijskih vještina Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Seminar
05.12.2012. Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske Projekt
18.10.2012. - 25.10 i 9.11.2012. Žena 21. stolje?a – pogled s više strana Hrvatsko žensko društvo Pleternica Projekt
26.09.2012. Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske Projekt
24.05.2012. Komunikacijske vještine u radu s razli?itima Mi – udruga roditelj djece s posebnim potrebama Požega Radionica
16.05.2012. Sport i cjelovit razvoj djeteta Sport i cjelovit razvoj djeteta, svibanj 2012. Samobor Predavanje
10.05.2012. Rad s djecom s posebnim potrebama Posebnosti rada s djecom i osobama s posebnim potrebama MI Udruga roditelja Djece s posebnim potrebama Požega Radionica
07.05.2012. Kako se nositi sa teškim situacijama „MI“ Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Požega Radionica
04.05.2012. Stani – ne?u se tu?i ho?u pjevati Hrvatsko žensko društvo Pleternica Projekt
02.05.2012. Tinejdžer sa stavom Tehni?ka škola Požega Projekt
21.04.2012. Kako se nositi sa teškim situacijama Osmijeh udruga roditelja djece spoteško?ama u u?enju Pleternica Radionica
04.04.2012. - 20.04.2012. Stani – ne?u se tu?i ho?u pjevati Hrvatsko žensko društvo Pleternica Projekt
02.04.2012. - 12. i 16. 04.2012. Tinejdžer sa stavom Tehni?ka škola Požega Projekt
19.03.2012. Sport i cjelovit razvoj djeteta Rovinj Stru?ni skup
06.03.2012. - 08.03.2012. Tinejdžer sa stavom Tehni?ka škola Požega Projekt
21.02.2012. - 22.,23.,24 i 27.02.2012. 5. Tjedan psihologije u Hrvatskoj 5. Tjedan psihologije u Hrvatskoj Agencija za psihologijske usluge “Mozaik”, HGK – Gospodarska komora Požega Radionica
28.01.2012. Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske Projekt
18.01.2012. Tinejdžer sa stavom Tehni?ka škola Požega Projekt
13.12.2011. - 15.12.2011. Tinejdžer sa stavom Tehni?ka škola Požega Projekt
24.11.2011. - 15.12.2011. Strategije komuniciranja Strategije komuniciranja I i II Dom za starije i nemo?ne osobe Požega Radionica
06.11.2011. Nemiri odrastanja Udruga P?elica, Požega Radionica
03.11.2011. - 04.11.2011. Sport i cjelovit razvoj djeteta Sport i cjelovit razvoj djeteta Hotelu Lero, Dubrovnik Stru?ni skup
17.10.2011. Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva - Program psihološke podrške Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Požege i županije Požeško slavonske Projekt
20.09.2011. - 16.12.2011. Jedno od pet Jedno od pet - Kampanja Vije?a Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom Obiteljski centar Požeško-slavonske županije Radionica, predavanje, tribina
07.09.2011. Dijalog u obitelji Gradnja odnosa i odgoj djece Obiteljski centar Požeško-slavonske županije Radionica
27.07.2011. Dijalog u obitelji Mitovi i istina o bra?noj sre?i Obiteljski centar Požeško-slavonske županije Radionica
06.07.2011. Dijalog u obitelji Dijalog u obiteljskim sukobima Obiteljski centar Požeško-slavonske županije Radionica
14.06.2011. Dijalog u obitelji Dijalog u obitelji Hrvatsko žensko društvo Pleternica – Ogranak BUK Radionica
17.05.2011. Dijalog u obitelji Djeca i dijalog u obitelji Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Požega Predavanje
13.05.2011. Dijalog u obitelji O.Š. Kaje Adži?a, Pleternica Predavanje
18.04.2011. Komunikacija u timu Komunikacija u timu Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik Predavanje
05.03.2011. Psiholog u zajednici Psiholog u zajednici Udruga „MI“ – udruga roditelja djece s posebnim potrebama Predavanje
14.02.2011. Tko su sretni ljudi Tko su sretni ljudi Obiteljski centar Požega, Program dnevnog boravka za starije osobe Pleternica Predavanje
02.02.2011. Moji dobri trenuci Moji dobri trenuci Dnevni boravak i pomo? u ku?i starijim osobama, Pleternica Radionica
08.12.2010. Komunikacija i osnaživanje Društvo multiple skleroze Požega Radionica
29.11.2010. Komunikacijske vještine i timski rad Dom za starije i nemo?ne osobe Požega Predavanje
22.11.2010. Živjeti s drugima Dom za starije i nemo?ne osobe Požega Predavanje
20.11.2010. Spirala nasilja - kako ju prekinuti Spirala nasilja i kako ju prekinuti Osnovne škole Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije Predavanje
16.11.2010. Tolerancija kao osobna pri?a Tolerancija kao osobna pri?a Obiteljski centar Požeško-slavonske županije Predavanje
12.11.2010. Komunikacijske vještine u našem poslu Dnevni boravak i pomo? u ku?i starijim osobama, Pleternica Radionica
24.10.2010. Podrška u zajedništvu Udruga P?elica, Požega Radionica
29.09.2010. Djelotvorno komuniciranje Djelotvorno komuniciranje Udruga gluhih i nagluhih osoba, Požega Predavanje
18.08.2010. Dijalog i me?usobno razumijevanje Dijalog i me?usobno razumijevanje Obiteljski centar Požeško-slavonske županije Predavanje