Briga za u?itelja

Interaktivno predavanje za u?iteljsko vije?e osnovne škole Dobriše Cesari?a u Požegi. Obra?ene osnove ja?anja psihološke otpornosti i primjene mentalnog sklopa rasta u suo?avanju sa stresom.

 

Voditeljica: Magdalena Živkovi?