Brinuti o sebi dok brineš za drugoga

Na radionici “Brinuti o sebi dok brineš za drugoga”  održanoj za grupu udomitelja odraslih osoba, na iskustven je način prikazan koncept samosuosjećanja kao načina samoosnaživanja u teškim i emocionalno izazovnim situacijama.

 

Voditeljice: Magdalena Živković, Barica Urh