Uz potporu grada Pleternice održane ?etiri online radionice za u?itelje i nastavnike OŠ fra Kaje Adži?a Pleternica. Projekt je usmjeren na edukaciju i osobni iskustveni rad u?itelja proradom sljede?ih tema; definicija i osnovne sastavnice psihološke otpornosti, emocionalna regulacija , (samo)suosje?anje i komunikacijske vještine u ja?anju psihološke otpornosti.

 

Voditeljice: Magdalena Živkovi? , Barica Urh