Razredna klima i stres

Uz potporu Požeško – slavonske županije održane su ?etiri online radionice za u?itelje razredne nastave OŠ Petra Turkovi?a Kutjevo. Sudionice/i su upoznati s modernim pristupima u razvijanju socijalno emocionalnih vještina primjenjivih u radu na sebi i u radu s u?enicima. Obra?ene su teme emocionalne regulacije i psihi?ke dobrobiti, samosuosje?anje, sastavnice razrednog ozra?ja, komunikacijske vještine i mentalni sklop rasta. 

Voditeljice: Magdalena Živkovi?, Barica Urh