Tim udruge "Zajednica"

Magdalena Živković, dipl. psih.

Magdalena Živković

Više o Magdaleni

Magdalena o sebi...

Psihologinja s preko 40 godina iskustva u radu s ljudima, supruga, majka, svekrva, baka. Uz aktivno služenje engleskim jezikom, sudski sam tumač za slovenski jezik te pomalo učim i nizozemski, kako bih bila bliže svojim unučicama koje trenutno žive u Nizozemskoj.

Kao velika zagovornica cjeloživotnog učenja redovito pohačam online edukacije iz mindfulnessa i socioemocionalnih vještina. Stalo mi je do toga da ljudi u mome podučavanju pronalaze smisao i vrijednosti koje mogu prenijeti u svoju svakodnevicu. Radost učenja je tada obostrana.

Jako volim kuhati i raditi u vrtu, a svakodnevno kuhanje i uživanje u ručku sa suprugom svojevrsna je okosnica dana. Vrlo često nakon ručka kažem: "E pa kad se dobro najedeš, sve je lakše."

O svome profesionalnom putu

Poslije gimnazije u Rijeci odabirem studij psihologije u Ljubljani kako bih učila o našem unutarnjem svijetu i radila s ljudima. Nakon studija i radnog mjesta socijalne radnice, uslijedilo je 28 godina rada u zatvorskom sustavu: prvo u otvorenoj kaznionici u Puli, a potom u Odgojnom zavodu u Požegi. Kao voditeljica i operativka, u radu sam istraživala kako u ograničenim zatvorskim uvjetima ostvariti ljudski kontakt – razumjeti što nas vodi ka odrečenim izborima, te pronalaziti i pokretati unutarnje snage za bolja rješenja u budučnosti. Bio je to izazov, inspiracija i neprekidno učenje.

Posljednjih 10 godina svog radnog vijeka angažirala sam se kao predavačica Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava. Spajajuči svoja teoretska znanja i iskustvo, kreirala sam edukacijske programe i iskustvene radionice komunikacijskih vještina za kolege stručne suradnike za tretman i djelatnike osiguranja. Nit vodilja uvijek je bila ista – da polaznici prepoznaju kako primijeniti naučeno u svome životu, profesionalno i osobno.

Sad sam več godinama u mirovini, koja je za mene novi okvir za učenje i rad s ljudima. Kao stručnjak psiholog sudjelujem u projektima psihološkog osnaživanja i komunikacijskih vještina, a moje posebno područje interesa je mindfulness - puna svjesnost kao vještina koja se uči i usavršava.

O cjeloživotnom učenju… i podučavanju

Kontakt sa strukom i kolegama održavam kroz članstvo u Društva psihologa Hrvatske i Društvu psihologa Požeško-slavonske županije, a članstvo u Hrvatskoj psihološkoj komori i produžavanje licence osiguravam kontinuiranim priznatim edukacijama.

Iz svog procesa cjeloživotnog učenja izdvajam značajnije dodatne edukacije:

Svoja znanja i iskustvo prenosim kroz programe, radionice i predavanja koje osmišljavam i provodim, te one u kojima sudjelujem kao vanjska stručna suradnica. Angažirana sam kao članica udruge Ti si OK - udruga za pružanje psihosocijalne i pedagoške pomoči djeci i mladima sa smetnjama i poremečajem u ponašanju te kao predavačica u Logos edukacije d.o.o.

Odlaskom u mirovinu zbog jasne želje za daljnjim radom osnivam udrugu Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost, koja postaje platforma za rad s ljudima, na dobrobit zajednice.

Barica Urh, dipl. psih

Barica Urh

Više o Barici

Barica Urh, dipl. psih, Požega

Barica Urh, dipl.psiholog, certificirani majstor praktičar Neurolingvističkog programiranja (NLP) te završene edukacije (certifikalni i postcertifikalni program) iz Realitetne terapije (RT) (www.wglasser.com, www.udruga-hurt.hr) i edukacije iz Kognitivno-bihevioralne terapije

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek psihologije, 1986.godine. Iste godine započinje svoju radnu karijeru u sustavu zdravstva u Domu zdravlja županja, odakle početkom 1991. preseljava u Požegu i zapošljava se u tadašnjem Medicinskom centru Požega, Odjelu Medicine rada te Domu zdravlja Požega.

Procesom privatizacije u zdravstvu 1999. godine otvara privatnu psihološku praksu - Agenciju za psihologijske usluge "MOZAIK".

U svom dosadašnjem radu, uz poslove psihodijagnostike, psihološke procjene i savjetovanja vodila je niz radionica iz programa "Projekt alternativa nasilju (Alternatives to Violence Project-AVP)" , "škola uspješnog roditeljstva", "Trening komunikacijskih vještina" "Cjelovit život i zdravlje" i dr.

Od 2000. do 2005. godine je bila član tima županijskog centra za psihosocijalnu pomoč stradalnicima Domovinskog rata, gdje je provodila individualno savjetovanje korisnika i vodila grupni terapijski rad s braniteljima oboljelim od PTSP-a, kao i grupe njihovih supruga.

Jedan je od osnivača Društva psihologa Požeško-slavonske županije (DPPž) osnovanog 2002. godine, čija je aktualna tajnica u drugom mandatu. Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog psihološkog društva kao članica Nadzornog odbora ,a kao predstvanica DPPž-a često sudjeluje na sastancima UO HPD-a.

Takočer vrlo aktivno sudjeluje u radu Hrvatske psihološke komore kao predsjednica "Stručnog razreda psihologa u medicini rada" i kroz taj rad inicira niz aktivnosti za kontinuirano povečanje kvalitete rada psihologa u tom području.

Nataša Major, prof. psih.

Nataša Major

Više o Nataši

Nataša Major, prof. psih., Pakrac

Nataša o sebi

Završila sam sam osnovnu i srednju školu u Pakracu i zaputila se na studij psihologije u Zagreb. Uvijek otvorenih očiju i ušiju, upijala sam znanja i različita iskustva. I nehotice sam se vratila i zaposlila u Pakracu. Prvo na „kaljenje“ u socijali gdje sam očvrsnula, zatim sam prešla u školstvo i otkrila veliku ljubav – poučavanje. Osnovci, srednjoškolci, odrasli, umirovljenici, svejedno… uvijek radim sa žarom. Sudjelovala sam u različitim projektima, u ustanovama gdje sam radila i sada radim, u udrugama, drugim centrima…

Postoji i ispunjeno slobodno vrijeme u krugu obitelji, s prijateljima, uz knjigu, u vrtu, u kuhinji, na putovanjima…

Profesionalni put

Prvo zaposlenje na puno radno vrijeme bilo je u Centru za socijalnu skrb gdje sam četiri godine radila na zaštiti djece, braka i obitelji te maloljetnih delinkvenata. Paralelno sam kao vanjski suradnik u Srednjoj školi Pakrac 14 godina predavala opču i zdravstvenu psihologiju. Sve stečeno iskustvo sam primijenila na poslu u osnovnoj školi gdje sam se zaposlila na mjestu stručnog suradnika psihologa Kontinuirano sam uključena u različite edukacije koje primjenjujem u radu i usavršavam svoje vještine rada s djecom i odraslima. Svojim radom unaprječujem rad škole, pišem i provodim školske i mečunarodne projekte. Rado se odazivam na različite stručne skupove s mogučnošču prenošenja znanja iz psihologije. Trenutno suračujem sa Udrugom slijepih Pakrac i Daruvar, volontiram u Crvenom križu na telefonu za psihosocijalnu pomoč, vodim radionice za djecu s područja stradalih potresom.

Od edukacija dužeg trajanja završila sam::

Sonja Jarebica, dipl. soc. pedagog

Sonja Jarebica
 • Sonja Jarebica, ročena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), na Odsjeku za poremečaje u ponašanju, te stekla zvanje magistra socijalne pedagogije. Kao magistra socijalne pedagogije stekla bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. 
 • U pitanju je bogata odgojno-obrazovna praksa usmjerena sprječavanju ili ublažavanju socijalnih problema djece i mladih, djelujuči u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, školu, vršnjačke grupe, ali i širu zajednicu), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece. 

Više o Sonji

Sonja Jarebica, dipl. socijalni pedagog, Zagreb

Ročena 23.listopada 1959. god. u Zagrebu, diplomirala je na Fakultetu za defektologiju, te stekla zvanje dipl. socijalni pedagog.

Od ukupno 25 godina radnog staža, u Odgojnom zavodu Turopolje, radila je 14 godina. Deset godina radnog staža provela je u radu s odgojnom skupinom na mjestu višeg stručnog savjetnika u tretmanu u Odsjeku za intenzivan odgojni rad. četiri godine radila je u Odsjeku za prijam, programiranje odgojnog rada i opservaciju.

Kroz rad s odgojnom skupinom, kontinuirano radi individualni stručni rad s odgajanicima s problemom zlouporabe droge, unutar odgojne skupine. Naglasak u radu s odgajanicima je unaprječenje kvalitete i učinkovitosti odgojnog rada s odgajanicima kojima je uz odgojnu mjeru upučivanja u odgojni zavod izrečena posebna obveza ili sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti, te onih kod kojih je tijekom izvršavanja odgojne mjere uočen značajnije izražen problem zlouporabe droga i alkohola.

Uspješno je 2003. godine, završila 3. stupanj radionice Alternatives to Violence Project, AVP-a (Projekt alternative nasilju), trening za trenere (američki predavači: Stephen Angell, Joe DiGarbo i John Shuford) u organizaciji Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava. Nakon završene edukacije Projekta AVP-a., trening za trenere, započela je s praktičnim izvočenjem AVP radionice u Odgojnom zavodu Turopolje.

Završila je osnovni program „dramskog odgoja“ (američki predavači), u organizaciji Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava za rad s nasilnicima i počiniteljima teških kaznenih djela. Niz godina bavi se amaterskim dramskim sekcijama u Odgojnom zavodu. Turopolje.

Poseban interes iskazuje prema fotografiji, te je vodila foto-sekciju, u kojoj je nekoliko generacija mladih podučavala izradi c/b fotografije, učila fotografiranju, izradi fotografija, fotograma, te osmišljavanju i pripremanju izložba fotografija.

Aktivno je sudjelovala u Programu „Big brother- Big sisters“, u koji su bili uključeni odgajanici ustanove, kojima su studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, pružali pomoč i podršku u njihovoj resocijalizaciji.

Od 01.siječnja 2009., je u mirovini. Predsjednica je Udruge „TI SI OK”, autor i izvoditelj svih projekata.

Na 17. Konferenciji psihologa u Splitu, održanog u studenom 2009., prezentirala je provedbu Projekta“PROCES PROMJENE – NENASILJE SE učI“, koji je zajedno s psihologinjom Magdalenom Živković, provela s 20 zatvorenica zatvorenog odjela Kaznionice Požega.

Na 3.Kongresu socijalnih pedagoga u Zagrebu, te na III Znanstvenom skupu o nasilju u Osijeku, 2010., gdje je usmenim izlaganjem prezentirala je rezultate Projekta “Prevencija nasilja meču djecom-Prestani, te Projekt Proces promjene –nenasilje se uči.

Sudjelovala je na nizu stručnih predavanja o problemima mladih i zlouporabi sredstva ovisnosti. Aktivna u provočenju radionica u KLA (klubu liječenhi alkoholičara), sudjelovala je u primjeni socio drame kod ambulantnog liječenja i rehabilitacije alkoholizma u Klinici za psihijatriju, KBSestre milosrdnice, pod vodstvom prim.doc.dr.sc.Darka Breitenfelda.

Završila je radionicu „Kompetentnost u odnosima-novi izazovi za stručnjake, u organizaciji Familylab pod vodstvom obiteljskog terapeuta Jespera Juula, 2010.

Uspješno je završila 2011., radionice iskustveno –edukativnog tima “Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji” u organizaciji Savjetovališta svjetlosti, pod vodstvom dr.sc. Irena Bezič, klinički psiholog i mr.sc. Tanja Radinov, prof. psiholog, psihoterapeut.

član je Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, aktivna u penološkoj sekciji. Od 2004.-2012., povjerenik je za provočenje programa izvršavanja zaštitnog nadzora i rada za opče dobro na slobodi, pri Ministarstvu pravosuča (alternativne sankcije). Voditelj je nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, pri Ministrastvu zdravstva i socijalne skrbi.

član je radne skupine Viječa za prevenciju kriminaliteta Grada Velike Gorice. Dana 30. prosinca 2011., Udruga „TI SI OK”., sudjelovala je u humanitarnoj emisiji HRT-a, UZ NAS NISTE SAMI.

Milica Milosavljević, mag. oec.

Milica Milosavljević
 • Kad bi pitali Milicu Milosavljević što ona radi rekla bi vam da čita, sluša i piše. Zvuči jednostavno, no šire objašnjeno, ona je novinarka i projekt menadžerica. Po struci magistra ekonomije ozbiljno je shvatila da vrijediš onoliko koliko jezika govoriš, a trenutno je stala na četiri. Ne uključujuči pseči, jer joj njen pas Gokili ne može izdati potvrdu.
 • Za sebe če reči da je udrugarka, aktivistica, amaterska fotografkinja i zaljubljenica u jogu koja kroz život ide vočenja citatom Renéa Descartesa: „U biti stvari je sumnja“.

Više o Milici

Milica Milosavljević, mag. oec., Beli Manastir

Osobni podaci:

 • Ročena 26. 01. 1985.g. u Slavonskoj Požegi
 • Trenutno živi u Belom Manastiru.

Obrazovanje:

 • Osnovnu školu završila u Pleternici
 • Srednju Ekonomsku školu završila u Požegi
 • Diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2009.g.
 • Titulu magistra dobila 2010.g.

Dodatne edukacije:

 • Certifikat o sudjelovanju na seminaru za mlade novinare jugoistočne Europe - Sächsische Stiftung für Medienausbildung SSM
 • Certifikat o sudjelovanju na radionicama o pisanju projekata i namicanju sredstava (Project Cycle Management) – PRONI Centar za socijalno podučavanje
 • Potvrda o pohačanju tečaja novinarstva - Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu, Rijeka

Radno iskustvo:

 • 2010 - ... - Voditelj računovodstva i financija SUBRA CONSULTING d.o.o., Beli Manastir
 • 2011 - Voditelj projekta „EU misli“ PRONI Centar za socijalno podučavanje, Osijek
 • 2009-2010 - Novinar suradnik dnevnih novina Novi list, Zagreb

Aktualni angažman i interesi:

 • članica Udruge Hrvatski računovoča
 • članica Hrvatskog novinarskog društva
 • članica i dopredsjednica Udruge mladih grada Pleternice Oppidum u kojoj je bila suautorica nekoliko provedenih projekata:
  • „Vikend u EU“ koji je financiralo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 2009.g.
  • „KLIK“ koji je financirala Požeško-slavonska županija u 2011.g.
 • Aktivno govori engleski i njemački jezik.
 • Promotor je eko čiščenja.
 • Veliki obožavatelj životinja i ponosni sustanar psa imena Gokili.
 • Amaterska fotografkinja.
 • Zaljubljenica u jogu.
 • Vegetarijanka.

Katarina Aladrović Slovaček, prof. hrvatskog i sociologije

Katarina Aladrović Slovaček
 • znanstvena novakinja na učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za hrvatski jezik i književnost

Više o Katarini

Katarina Aladrović Slovaček, prof.hrvatskog i sociologije, Zagreb

Osobni podaci:

 • Ročena 30. 12. 1980.
 • živi u Zagrebu.

Obrazovanje:

 • 2006. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture, doktorirala s temom „Razvojna jezična obilježja u učenju hrvatskoga jezika do razdoblja jezične automatizacije“ (mentorica: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franič)
 • 2004. učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij «Suvremena osnovna škola», modul hrvatski jezik, magistrirala s temom «Komunikacijska nasuprot lingvističkoj kompetenciji u usvajanju hrvatskog jezika u prvom razredu osnovne škole» (mentorica: prof. dr. Dunja Pavličević-Franič)
 • 1999. – 2004. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: kroatistika i sociologija
 • 1999. Katolički i bogoslovni fakultet, Institut za crkvenu glazbu, smjer orgulje
 • 1995. – 1999. opča Gimnazija u Požegi – maturant Gimnazije
 • 1990. – 1996. Glazbena škola Krešimira Baranovića, smjer klavir

Radno iskustvo:

 • listopad 2007. - znanstvena novakinja na učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za hrvatski jezik i književnost
 • listopad 2005. - Privatna gimnazija «Jezično-informatički svijet», profesor sociologije i hrvatskog jezika i književnosti
 • listopad 2006. - honorarni suradnik u SPESS-u: lektor za hrvatski jezik; poučavanje hrvatskoga jezika za strance
 • veljača 2005. - Osnovna škola «Bukovac», profesor hrvatskog jezika i književnosti
 • rujan 2004. – veljača 2005. - I. osnovna škola Luka, učitelj glazbene kulture

Aktualni angažman i interesi:

 • Aktivno govori engleski i njemački jezik.
 • prirečivačica zbirke dječjih radova Pišimo srcem (izdana 2010.)
 • suradnica na pisanju monografije Grad Pleternica 1260. – 2010. (izdana 2009.)
 • suradnica na izradi monografije 50 godina Osnovne škole „Bukovac“ (izdana 2008.)
 • član crkvenog zbora
 • volonter Plavog telefona
 • član zajednice „Molitva i riječ“
 • predsjednica Glazbenoga društva «Cvjetiči glazbe», Pleternica
 • predsjednica Udruge za promicanje kvalitetnoga učenja „Logos“, Zagreb
 • član Nadzornoga odbora Kulturno–umjetničkoga društva «Orljava», Pleternica
 • članica i suosnivačica Udruge za pomoč djeci s poteškočama u učenju „Osmijeh“
 • objavila petnaestak lingvističkih znanstvenih i stručnih radova te dva poglavlja u knjizi
 • sudjelovala na dvije ljetne škole (Slovenija, Velika Britanija)
 • sudjelovala na 30-ak konferencija u domovini i inozemstvu (Poljska, Crna Gora, Srbija, švicarska, Savezna Republika Njemačka, Bosna i Hercegovina, češka)

Dinka Caha, mag. act. soc.

Dinka Milković
 • Koordinator Protokola o postupanju u pružanju usluga dugotrajno nezaposlenim korisnicima pomoči za uzdržavanje na razini županije
 • Voditeljica odgojne mjere Pojačana briga i nadzor pri Centru za socijalnu skrb Požega

Više o Dinki

Dinka Caha, mag. act. soc., Požega

Osobni podaci:

 • Ročena 28 siječnja 1986.
 • živi u Požegi.

Obrazovanje:

 • 2000. - 2004. - Gimnazija u Požegi
 • 2004. - 2009. - Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo:

 • veljača 2010. – - Centar za socijalnu skrb Požega, Odjel za zaštitu i tretman osoba s tjelesnim i mentalnim oštečenjem i psihičkim bolestima, Odjel za pružanje usluga odraslim osobama i novčane naknade
 • svibanj 2007.-listopad 2007. - Prometna jedinica mladeži Zagreb, Odjel za sigurnost cestovnog prometa, Policijska uprava zagrebačka - Organizacija, upravljanje i koordinacija prometom Grada Zagreba te osiguravanje teritorija tijekom velikih manifestacija
 • studeni 2007.-siječanj 2008. - Blitz Cinestar Zagreb - Rad na koncesijama

Aktualni angažman i interesi:

 • Koordinator Protokola o postupanju u pružanju usluga dugotrajno nezaposlenim korisnicima pomoči za uzdržavanje na razini županije
 • Edukacija o socijalnom mentorstvu u okviru IPA projekta „Uspostava podrške u zapošljavanju i socijalnom uključivanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“
 • Voditeljica odgojne mjere Pojačana briga i nadzor pri Centru za socijalnu skrb Požega
 • Trening komunikacijskih vještina održan na Studijskom centru socijalnog rada.
 • Volonter pri Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i savjetovalištu za mlade.
 • Predavač pri CZSS Požega na temu “Nenasilno rješavanje sukoba” počiniteljima i žrtvama nasilja u obitelji.
 • Dvije godine demonstrator na kolegiju “Osnove savjetovanja” Takočer demonstrator u izvočenju nastave na Katedri za socijalnu politiku - na kolegiju “Socijalna demografija”.
 • Edukacije za rad s osobama ovisnim o alkoholu pri Kliničkom centru „Sestre milosrdnice“, Zagreb
 • Predavač u Hrvatskoj gospodarskoj komori podvodom obilježavanja dana borbe protiv zlouporabe opojnih sredstava: “Kockanje, klačenje, igre na sreču...kada počinječ” i “Promocija online pokera”
 • Moderator na kolegiju “Socijalni rad u organiziranju zajednice” pri organiziranju edukacijskog predavanja na temu “Planiranje i uspješno upravljanje državnim proračunom te značaj EU fondova” te razmjena školskih udžbenika na području nadležnosti CZSS Požega
 • Dobitnica Rektorove nagrade u akademskoj godini 2008./2009. (tema: Percepcija interferencije obiteljske i poslovne uloge meču zaposlenicima Kaznionice u Požegi)
 • član Volonterskog Centra Zagreb
 • Sudionikca trinaeste Europske ljetne škole- Berlin održane od 13 do 27 srpnja 2008. Tema: Socijalni rad _ Socijalna svijest. Uloga socijalnih radnika u globalnom svijetu.
 • član Tima za kvalitetu koji je obučen za uvočenje standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi.
 • Sudionica treče DAAD radinonice održane u Zagebu od 14 odo 16 studenog 2008 na temu “Kvaliteta života u duševnim institucijama”.
 • Sudionik simpozija održanom u PB Vrapče, tema: Psihoterapija- škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas
 • Sudjelovala u provočenju više istraživanja za potrebe fakulteta

Mateja Marič, mag. iur.

Mateja Marič
 • Voditeljica projekata Udruge za pomoč djeci s posebnim potrebama i poteškočama u učenju "Osmjeh" iz Pleternice

Više o Mateji

Mateja Marič, mag. iur., Požega

Osobni podaci:

 • Ročena 18 rujna 1986.
 • živi u Požegi.

Obrazovanje:

 • 2001. - 2005. - Gimnazija u Požegi
 • 2005. - 2011. - Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet

Radno iskustvo:

 • srpanj 2013. – - Samostalna upravna referentica za ispitivanje žigova, Državni zavod za intelektuano vlasništvo, Zagreb
 • ožujak 2013. - lipanj 2013. - Voditeljica projekata "Educirani volonteri", Udruga za pomoč djeci s posebnim potrebama i poteškočama u učenju "Osmjeh, Pleternica
 • listopad 2010.-listopad 2012. - Stručni savjetnik za prava za vrijeme nezaposlenosti (stručno osposobljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega

Dodatni tečajevi i osposobljavanja:

 • 2014. - Seminar o žigovima, OHIM, Alicante, španjolska
 • 2013. - Seminar o Madridskom sustavu mečunarodne prijave žigova, Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, ženeva, švicarska
 • 2013. - ZUP u praksi, Državna škola za javnu upravu, Zagreb
 • 2013. - General Course on Intellectual Property DL-101, WIPO-DZIV, Zagreb
 • 2012. - Državni stručni ispit iz područja radnog prava i zapošljavanja, Ministarstvo uprave, Zagreb
 • 2012. - Računalni operater (MS Office), POU Obris, Požega

Ana Ivančan, prof.soc.pedagog i rehabilitator

Ana Ivančan
 • Koautorica je priručnika "škola uspješnog roditeljstva"
 • Koautorica priručnika "Stilovi učenja – čarobnjaci u komunikaciji"
 • Dugogodišnji je vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje.

Više o Ani

Ana Ivančan, prof.soc.pedagog i rehabilitator, Zagreb

Uz Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet završila je dodatne edukacije. Stekla je certifikat iz Realitetne terapije te ima status supervizora baveči se edukacijom na tom području.Takočer kao Majstor-praktičar poučava tehnike NLP-a i njihovu primjenu u osobnom i poslovnom razvoju.

Koautorica je priručnika "škola uspješnog roditeljstva", te dugogodišnja voditeljica programa. Takočer je koautorica priručnika "Stilovi učenja – čarobnjaci u komunikaciji". Kao vanjski suradnik radi za različite tvrtke vodeči projekte, evaluaciju projekata, grupni rad, individualno savjetovanje i vočenje. Dugogodišnji je vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje.

U slobodno vrijeme bavi se organskim uzgojem povrča i makrobiotikom.

Stjepan štajduhar, dipl.psih.-prof.

Stjepan štajduhar
 • Psiholog po struci, još na fakultetu shvača da radije želi biti web dizajner. Provodi nekoliko godina u vodečoj riječkoj tvrtci za razvoj web stranica radeči na projektima za tvrtke popup T-coma, Maistre, Arenaturista.
 • Tražeči nove izazove otvara vlastitu tvrtku te postaje konzultant dizajna korisničkog iskustva za klijente širom svijeta, što radi i danas. Istovremeno, od 2013. godine u američkoj tvrtci StayNTouch vodi dizajn softwarea za upravljanje hotelima.

Više o Stjepanu

Irena Meštrović štajduhar, dipl. prof. engleskog jezika i informatike

Irena Meštrović štajduhar
 • Nakon višegodišnje karijere profesorice engleskoga jezika i istraživačkoga rada na fakultetu, nove je izazove pronašla kao konzultantica u području istraživanja korisničkih iskustava i marketinga.
 • Izraz “lifelong learner“ smatra prilično dobrim opisom sebe jer veliko zadovoljstvo pronalazi u kontinuiranom učenju i rastu. Interes i strast razvila je prema konceptu “growth mindseta”, koji smatra temeljem kvalitetnog životnog razvoja te koji primjenjuje u profesionalnim aktivnostima, kao i u odgoju svojih dviju kčeri.

Više o Ireni

Ivana Majetič, mag.inf.

Ivana

 • Nakon završetka fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, daljnje usavršavanje nastavlja u IT industriji i trenutno radi kao Project Manager u digitalnoj agenciji za Web development u Zagrebu. Odgovorna za koordinaciju i razvoj cjelovitih komunikacijskih rješenja te iz prve ruke sudjeluje u stvaranju intuitivnih rješenja za web i mobile tehnologije.

Petar Živković, mag.inf.

Petar
 • Nakon završetka studija informatike radio je kratko vrijeme kao freelance dizajner za online platforme 99design i Krome Studio nakon čega se zaposlio u tvrtci Promosapiens u kojoj radi i danas kao dizajner.
 • S obzirom na raznolikost područja digitalnog oglašavanja imao je prilike raditi kreativna rješenja za mnoge industrije i u zadnje vrijeme fokus mu predstavljaju animiranje i video editing.

Više o Petru

Dijana Ferković, mag.oec.

Dijana

 • Mater, konzultantica, autorica, magistrica ekonomskih znanosti - Dijana Ferković je u svojoj bogatoj poduzetničkog i poslovnoj karijeri radila sve i svašta. Upoznala je dobro i školski sustav, javnu upravu, neprofitni sektor, malo, srednje i veliko poduzetništvo. Proputovala je cijelu Europu i Sjevernu Ameriku. Pomogla je desecima privatnih poduzetnika do doču do sredstava iz EU fondova. Napisala je tisuče stranica raznih projektnih prijedloga i projektnih izvješča. No, sad je osjetila da je vrijeme da napiše nešto svojoj djeci i drugoj djeci koja žele slušati.

Više o Dijani

Valentina Stojčević, mag.prim.educ.

Valentina
 • Valentina je ročena 22. siječnja 1992. godine, a trenutno živi u Požeškim Sesvetama. Po struci je magistrica primarnoga obrazovanja. Voli rad s ljudima, mladima i djecom. U svoje slobodno vrijeme volontira u nekoliko lokalnih udruga.
 • Dopredsjednica je Društva naša djeca Pleternica i voditeljica Dječjeg gradskog viječa Grada Pleternice. Stekla je višegodišnje iskustvo u radu kao asistentica, odgojiteljica, učiteljica, ali i kao voditeljica ili asistentica projektnih aktivnosti. U tom je smjeru projekata i nastavila svoje radno putovanje te radi kao stručni suradnik za turizam i poduzetništvo u Poduzetničkom centru Pleternica.

Više o Valentini

Valentina Stojčević, mag.prim.educ.

Aktivno govori engleski jezik. Ima razvijene organizacijske vještine stečene tijekom studija u organizaciji Druge mečunarodne studentske konferencije „Izazovi u odgoju i obrazovanju“. Po završetku studija sudjeluje u lokalnim manifestacijama kao pomoč u organizaciji i provedbi (npr. Dječji dan Grada Pleternice, Dani otvorenih vrata udruga i ostalo). Izvrsno poznaje rad na računalu, komunikativna je, odgovorna i uporna u ostvarivanju svojih ciljeva. Voli timski rad i opčenito rad s ljudima. Aktivna je u lokalnoj zajednici kao volonter, organizator i inicijator novih ideja.

doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić, prof.v.š.

Maja
 • Doktorica znanosti iz područja prehrambena tehnologija (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek), u znanstvenom zvanju viši znanstveni suradnik, nastavnom zvanju profesor visoke škole i znanstveno-nastavnom zvanju docent.
 • Dodatno obrazovanje iz područja Pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke izobrazbe na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.
 • Certificirani praktičar neurolingvističkog programiranja (NLP Institut Slavica Squire).
 • Osnivačica Edukacijskog centra za Down sindrom kojoj je cilj kroz predavanja, radionice, edukativne tekstove i materijale utjecati na informiranost i saznanja javnosti o mogučnostima unaprječenja zdravlja, prehrambenih navika, metoda učenja i obrazovanja osoba s Down sindromom.
 • Autorica edukativnih mapa za djecu „Sveznalica“.

Više o Maji

Ivona Abramović, mag. rehab. educ.

Ivona
 • rođ. 1993. je radila kao učitelj rehabilitator i kao vanjski suradnik u Dječjem vrtiću Požega, a sada u Općoj županijskoj bolnici Požega pri Ambulanti za djecu s teškoćama u razvoju radi individualne i grupne rehabilitacijske tretmane djece. Pokreće je napredak djece s kojom radi i uživa kreirati programe za njih.
 • Ima završen PECS Basic tečaj od strane Pyramid Educational Consultans i edukaciju za ADOS-2 od strane Naklade Slap. Član Radne skupine edukacijskih rehabilitatora u zdravstvu pri Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora. Trenutno pohađa edukaciju za senzorno-integracijskog pedagoga kako bi djeci s kojom radi pružila cjelovitiju podršku, a istraživačkim i zagovaračkim radom pokušava djelovati na sustav kako bi u što većoj mjeri potaknuo ranu intervenciju i bio po mjeri obitelji i djece.
 • Majka je jedne djevojčice s kojom dodatno uči kako prenijeti svoja znanja na roditelje i pomoći im da u svom svakodnevnom životu mogu koristiti pristupe i metode koje su potrebne njihovoj djeci.

Matea Pavić, bacc. physioth.

Matea
 • Moje ime je Matea Pavić. Rođena sam 24.10.1993. Po zanimanju sam stručna prvostupnica fizioterapije - bacc. physioth. Uživam radeći u svom vlastitom obrtu PHYSIO CARE koji djeluje gotovo 4 godine. Svoja radna iskustva skupljala sam radeći i volontirajući tijekom, ali i nakon studija. Ono što najviše volim jest stalna edukacija, te primjena naučenog. Smatram da je to jedan od najboljih načina da rastemo na svim životnim poljima. Znanje otvara mnoga shvaćanja, ne samo ona o kojima učimo i to je za mene njegova ljepota. Educirajući se tako, postala sam certificirani Emmett terapeut, MFR terapeut i MSTR terapeut. Sve su to tehnike koje rado primjenjujem u svom radu. Ono drugo što je mome srcu jako milo jest rad s djecom s teškoćama u razvoju. Trenutno sam također u edukaciji PRIMJENA NAČELA SENZORNE INTEGRACIJE U RADU S DJECOM te ujedno i stručni suradnik-fizioterapeut u Udruzi "Mali princ" u Požegi koja okuplja djecu i osobe s poteškoćama šireg autističnog spektra.