Tim udruge "Zajednica"

Magdalena Živković, dipl. psih.

Magdalena Živković

Više o Magdaleni

Magdalena o sebi...

Psihologinja s preko 40 godina iskustva u radu s ljudima, supruga, majka, svekrva, baka. Uz aktivno služenje engleskim jezikom, sudski sam tumač za slovenski jezik te pomalo učim i nizozemski, kako bih bila bliže svojim unučicama koje trenutno žive u Nizozemskoj.

Kao velika zagovornica cjeloživotnog učenja redovito pohađam online edukacije iz mindfulnessa i socioemocionalnih vještina. Stalo mi je do toga da ljudi u mome podučavanju pronalaze smisao i vrijednosti koje mogu prenijeti u svoju svakodnevicu. Radost učenja je tada obostrana.

Jako volim kuhati i raditi u vrtu, a svakodnevno kuhanje i uživanje u ručku sa suprugom svojevrsna je okosnica dana. Vrlo često nakon ručka kažem: "E pa kad se dobro najedeš, sve je lakše."

O svome profesionalnom putu

Poslije gimnazije u Rijeci odabirem studij psihologije u Ljubljani kako bih učila o našem unutarnjem svijetu i radila s ljudima. Nakon studija i radnog mjesta socijalne radnice, uslijedilo je 28 godina rada u zatvorskom sustavu: prvo u otvorenoj kaznionici u Puli, a potom u Odgojnom zavodu u Požegi. Kao voditeljica i operativka, u radu sam istraživala kako u ograničenim zatvorskim uvjetima ostvariti ljudski kontakt – razumjeti što nas vodi ka određenim izborima, te pronalaziti i pokretati unutarnje snage za bolja rješenja u budućnosti. Bio je to izazov, inspiracija i neprekidno učenje.

Posljednjih 10 godina svog radnog vijeka angažirala sam se kao predavačica Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava. Spajajući svoja teoretska znanja i iskustvo, kreirala sam edukacijske programe i iskustvene radionice komunikacijskih vještina za kolege stručne suradnike za tretman i djelatnike osiguranja. Nit vodilja uvijek je bila ista – da polaznici prepoznaju kako primijeniti naučeno u svome životu, profesionalno i osobno.

Sad sam već godinama u mirovini, koja je za mene novi okvir za učenje i rad s ljudima. Kao stručnjak psiholog sudjelujem u projektima psihološkog osnaživanja i komunikacijskih vještina, a moje posebno područje interesa je mindfulness - puna svjesnost kao vještina koja se uči i usavršava.

O cjeloživotnom učenju… i podučavanju

Kontakt sa strukom i kolegama održavam kroz članstvo u Društva psihologa Hrvatske i Društvu psihologa Požeško-slavonske županije, a članstvo u Hrvatskoj psihološkoj komori i produžavanje licence osiguravam kontinuiranim priznatim edukacijama.

Iz svog procesa cjeloživotnog učenja izdvajam značajnije dodatne edukacije:

Svoja znanja i iskustvo prenosim kroz programe, radionice i predavanja koje osmišljavam i provodim, te one u kojima sudjelujem kao vanjska stručna suradnica. Angažirana sam kao članica udruge Ti si OK - udruga za pružanje psihosocijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju te kao predavačica u Logos edukacije d.o.o.

Odlaskom u mirovinu zbog jasne želje za daljnjim radom osnivam udrugu Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost, koja postaje platforma za rad s ljudima, na dobrobit zajednice.

Barica Urh, dipl. psih

Barica Urh

Više o Barici

Barica Urh, dipl. psih, Požega

Barica Urh, dipl.psiholog, certificirani majstor praktičar Neurolingvističkog programiranja (NLP) te završene edukacije (certifikalni i postcertifikalni program) iz Realitetne terapije (RT) (www.wglasser.com, www.udruga-hurt.hr) i edukacije iz Kognitivno-bihevioralne terapije

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek psihologije, 1986.godine. Iste godine započinje svoju radnu karijeru u sustavu zdravstva u Domu zdravlja Županja, odakle početkom 1991. preseljava u Požegu i zapošljava se u tadašnjem Medicinskom centru Požega, Odjelu Medicine rada te Domu zdravlja Požega.

Procesom privatizacije u zdravstvu 1999. godine otvara privatnu psihološku praksu - Agenciju za psihologijske usluge "MOZAIK".

U svom dosadašnjem radu, uz poslove psihodijagnostike, psihološke procjene i savjetovanja vodila je niz radionica iz programa "Projekt alternativa nasilju (Alternatives to Violence Project-AVP)" , "Škola uspješnog roditeljstva", "Trening komunikacijskih vještina" "Cjelovit život i zdravlje" i dr.

Od 2000. do 2005. godine je bila član tima Županijskog centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata, gdje je provodila individualno savjetovanje korisnika i vodila grupni terapijski rad s braniteljima oboljelim od PTSP-a, kao i grupe njihovih supruga.

Jedan je od osnivača Društva psihologa Požeško-slavonske županije (DPPŽ) osnovanog 2002. godine, čija je aktualna tajnica u drugom mandatu. Aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog psihološkog društva kao članica Nadzornog odbora ,a kao predstvanica DPPŽ-a često sudjeluje na sastancima UO HPD-a.

Također vrlo aktivno sudjeluje u radu Hrvatske psihološke komore kao predsjednica "Stručnog razreda psihologa u medicini rada" i kroz taj rad inicira niz aktivnosti za kontinuirano povećanje kvalitete rada psihologa u tom području.

Nataša Major, prof. psih.

Nataša Major

Više o Nataši

Nataša Major, prof. psih., Pakrac

Nataša o sebi

Završila sam sam osnovnu i srednju školu u Pakracu i zaputila se na studij psihologije u Zagreb. Uvijek otvorenih očiju i ušiju, upijala sam znanja i različita iskustva. I nehotice sam se vratila i zaposlila u Pakracu. Prvo na „kaljenje“ u socijali gdje sam očvrsnula, zatim sam prešla u školstvo i otkrila veliku ljubav – poučavanje. Osnovci, srednjoškolci, odrasli, umirovljenici, svejedno… uvijek radim sa žarom. Sudjelovala sam u različitim projektima, u ustanovama gdje sam radila i sada radim, u udrugama, drugim centrima…

Postoji i ispunjeno slobodno vrijeme u krugu obitelji, s prijateljima, uz knjigu, u vrtu, u kuhinji, na putovanjima…

Profesionalni put

Prvo zaposlenje na puno radno vrijeme bilo je u Centru za socijalnu skrb gdje sam četiri godine radila na zaštiti djece, braka i obitelji te maloljetnih delinkvenata. Paralelno sam kao vanjski suradnik u Srednjoj školi Pakrac 14 godina predavala opću i zdravstvenu psihologiju. Sve stečeno iskustvo sam primijenila na poslu u osnovnoj školi gdje sam se zaposlila na mjestu stručnog suradnika psihologa Kontinuirano sam uključena u različite edukacije koje primjenjujem u radu i usavršavam svoje vještine rada s djecom i odraslima. Svojim radom unaprjeđujem rad škole, pišem i provodim školske i međunarodne projekte. Rado se odazivam na različite stručne skupove s mogućnošću prenošenja znanja iz psihologije. Trenutno surađujem sa Udrugom slijepih Pakrac i Daruvar, volontiram u Crvenom križu na telefonu za psihosocijalnu pomoć, vodim radionice za djecu s područja stradalih potresom.

Od edukacija dužeg trajanja završila sam::

Sonja Jarebica, dipl. soc. pedagog

Sonja Jarebica
 • Sonja Jarebica, rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), na Odsjeku za poremećaje u ponašanju, te stekla zvanje magistra socijalne pedagogije. Kao magistra socijalne pedagogije stekla bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. 
 • U pitanju je bogata odgojno-obrazovna praksa usmjerena sprječavanju ili ublažavanju socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, školu, vršnjačke grupe, ali i širu zajednicu), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece. 

Više o Sonji

Sonja Jarebica, dipl. socijalni pedagog, Zagreb

Rođena 23.listopada 1959. god. u Zagrebu, diplomirala je na Fakultetu za defektologiju, te stekla zvanje dipl. socijalni pedagog.

Od ukupno 25 godina radnog staža, u Odgojnom zavodu Turopolje, radila je 14 godina. Deset godina radnog staža provela je u radu s odgojnom skupinom na mjestu višeg stručnog savjetnika u tretmanu u Odsjeku za intenzivan odgojni rad. Četiri godine radila je u Odsjeku za prijam, programiranje odgojnog rada i opservaciju.

Kroz rad s odgojnom skupinom, kontinuirano radi individualni stručni rad s odgajanicima s problemom zlouporabe droge, unutar odgojne skupine. Naglasak u radu s odgajanicima je unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti odgojnog rada s odgajanicima kojima je uz odgojnu mjeru upućivanja u odgojni zavod izrečena posebna obveza ili sigurnosna mjera liječenja od ovisnosti, te onih kod kojih je tijekom izvršavanja odgojne mjere uočen značajnije izražen problem zlouporabe droga i alkohola.

Uspješno je 2003. godine, završila 3. stupanj radionice Alternatives to Violence Project, AVP-a (Projekt alternative nasilju), trening za trenere (američki predavači: Stephen Angell, Joe DiGarbo i John Shuford) u organizaciji Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava. Nakon završene edukacije Projekta AVP-a., trening za trenere, započela je s praktičnim izvođenjem AVP radionice u Odgojnom zavodu Turopolje.

Završila je osnovni program „dramskog odgoja“ (američki predavači), u organizaciji Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava za rad s nasilnicima i počiniteljima teških kaznenih djela. Niz godina bavi se amaterskim dramskim sekcijama u Odgojnom zavodu. Turopolje.

Poseban interes iskazuje prema fotografiji, te je vodila foto-sekciju, u kojoj je nekoliko generacija mladih podučavala izradi c/b fotografije, učila fotografiranju, izradi fotografija, fotograma, te osmišljavanju i pripremanju izložba fotografija.

Aktivno je sudjelovala u Programu „Big brother- Big sisters“, u koji su bili uključeni odgajanici ustanove, kojima su studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, pružali pomoć i podršku u njihovoj resocijalizaciji.

Od 01.siječnja 2009., je u mirovini. Predsjednica je Udruge „TI SI OK”, autor i izvoditelj svih projekata.

Na 17. Konferenciji psihologa u Splitu, održanog u studenom 2009., prezentirala je provedbu Projekta“PROCES PROMJENE – NENASILJE SE UČI“, koji je zajedno s psihologinjom Magdalenom Živković, provela s 20 zatvorenica zatvorenog odjela Kaznionice Požega.

Na 3.Kongresu socijalnih pedagoga u Zagrebu, te na III Znanstvenom skupu o nasilju u Osijeku, 2010., gdje je usmenim izlaganjem prezentirala je rezultate Projekta “Prevencija nasilja među djecom-Prestani, te Projekt Proces promjene –nenasilje se uči.

Sudjelovala je na nizu stručnih predavanja o problemima mladih i zlouporabi sredstva ovisnosti. Aktivna u provođenju radionica u KLA (klubu liječenhi alkoholičara), sudjelovala je u primjeni socio drame kod ambulantnog liječenja i rehabilitacije alkoholizma u Klinici za psihijatriju, KBSestre milosrdnice, pod vodstvom prim.doc.dr.sc.Darka Breitenfelda.

Završila je radionicu „Kompetentnost u odnosima-novi izazovi za stručnjake, u organizaciji Familylab pod vodstvom obiteljskog terapeuta Jespera Juula, 2010.

Uspješno je završila 2011., radionice iskustveno –edukativnog tima “Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji” u organizaciji Savjetovališta svjetlosti, pod vodstvom dr.sc. Irena Bezić, klinički psiholog i mr.sc. Tanja Radinov, prof. psiholog, psihoterapeut.

Član je Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, aktivna u penološkoj sekciji. Od 2004.-2012., povjerenik je za provođenje programa izvršavanja zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi, pri Ministarstvu pravosuđa (alternativne sankcije). Voditelj je nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, pri Ministrastvu zdravstva i socijalne skrbi.

Član je radne skupine Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Velike Gorice. Dana 30. prosinca 2011., Udruga „TI SI OK”., sudjelovala je u humanitarnoj emisiji HRT-a, UZ NAS NISTE SAMI.

Milica Milosavljević, mag. oec.

Milica Milosavljević
 • Kad bi pitali Milicu Milosavljević što ona radi rekla bi vam da čita, sluša i piše. Zvuči jednostavno, no šire objašnjeno, ona je novinarka i projekt menadžerica. Po struci magistra ekonomije ozbiljno je shvatila da vrijediš onoliko koliko jezika govoriš, a trenutno je stala na četiri. Ne uključujući pseći, jer joj njen pas Gokili ne može izdati potvrdu.
 • Za sebe će reći da je udrugarka, aktivistica, amaterska fotografkinja i zaljubljenica u jogu koja kroz život ide vođenja citatom Renéa Descartesa: „U biti stvari je sumnja“.

Više o Milici

Milica Milosavljević, mag. oec., Beli Manastir

Osobni podaci:

 • Rođena 26. 01. 1985.g. u Slavonskoj Požegi
 • Trenutno živi u Belom Manastiru.

Obrazovanje:

 • Osnovnu školu završila u Pleternici
 • Srednju Ekonomsku školu završila u Požegi
 • Diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2009.g.
 • Titulu magistra dobila 2010.g.

Dodatne edukacije:

 • Certifikat o sudjelovanju na seminaru za mlade novinare jugoistočne Europe - Sächsische Stiftung für Medienausbildung SSM
 • Certifikat o sudjelovanju na radionicama o pisanju projekata i namicanju sredstava (Project Cycle Management) – PRONI Centar za socijalno podučavanje
 • Potvrda o pohađanju tečaja novinarstva - Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu, Rijeka

Radno iskustvo:

 • 2010 - ... - Voditelj računovodstva i financija SUBRA CONSULTING d.o.o., Beli Manastir
 • 2011 - Voditelj projekta „EU misli“ PRONI Centar za socijalno podučavanje, Osijek
 • 2009-2010 - Novinar suradnik dnevnih novina Novi list, Zagreb

Aktualni angažman i interesi:

 • Članica Udruge Hrvatski računovođa
 • Članica Hrvatskog novinarskog društva
 • Članica i dopredsjednica Udruge mladih grada Pleternice Oppidum u kojoj je bila suautorica nekoliko provedenih projekata:
  • „Vikend u EU“ koji je financiralo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 2009.g.
  • „KLIK“ koji je financirala Požeško-slavonska županija u 2011.g.
 • Aktivno govori engleski i njemački jezik.
 • Promotor je eko čišćenja.
 • Veliki obožavatelj životinja i ponosni sustanar psa imena Gokili.
 • Amaterska fotografkinja.
 • Zaljubljenica u jogu.
 • Vegetarijanka.

Katarina Aladrović Slovaček, prof. hrvatskog i sociologije

Katarina Aladrović Slovaček
 • znanstvena novakinja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za hrvatski jezik i književnost

Više o Katarini

Katarina Aladrović Slovaček, prof.hrvatskog i sociologije, Zagreb

Osobni podaci:

 • Rođena 30. 12. 1980.
 • Živi u Zagrebu.

Obrazovanje:

 • 2006. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture, doktorirala s temom „Razvojna jezična obilježja u učenju hrvatskoga jezika do razdoblja jezične automatizacije“ (mentorica: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić)
 • 2004. Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij «Suvremena osnovna škola», modul hrvatski jezik, magistrirala s temom «Komunikacijska nasuprot lingvističkoj kompetenciji u usvajanju hrvatskog jezika u prvom razredu osnovne škole» (mentorica: prof. dr. Dunja Pavličević-Franić)
 • 1999. – 2004. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: kroatistika i sociologija
 • 1999. Katolički i bogoslovni fakultet, Institut za crkvenu glazbu, smjer orgulje
 • 1995. – 1999. opća Gimnazija u Požegi – maturant Gimnazije
 • 1990. – 1996. Glazbena škola Krešimira Baranovića, smjer klavir

Radno iskustvo:

 • listopad 2007. - znanstvena novakinja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za hrvatski jezik i književnost
 • listopad 2005. - Privatna gimnazija «Jezično-informatički svijet», profesor sociologije i hrvatskog jezika i književnosti
 • listopad 2006. - honorarni suradnik u SPESS-u: lektor za hrvatski jezik; poučavanje hrvatskoga jezika za strance
 • veljača 2005. - Osnovna škola «Bukovac», profesor hrvatskog jezika i književnosti
 • rujan 2004. – veljača 2005. - I. osnovna škola Luka, učitelj glazbene kulture

Aktualni angažman i interesi:

 • Aktivno govori engleski i njemački jezik.
 • priređivačica zbirke dječjih radova Pišimo srcem (izdana 2010.)
 • suradnica na pisanju monografije Grad Pleternica 1260. – 2010. (izdana 2009.)
 • suradnica na izradi monografije 50 godina Osnovne škole „Bukovac“ (izdana 2008.)
 • član crkvenog zbora
 • volonter Plavog telefona
 • član zajednice „Molitva i riječ“
 • predsjednica Glazbenoga društva «Cvjetići glazbe», Pleternica
 • predsjednica Udruge za promicanje kvalitetnoga učenja „Logos“, Zagreb
 • član Nadzornoga odbora Kulturno–umjetničkoga društva «Orljava», Pleternica
 • članica i suosnivačica Udruge za pomoć djeci s poteškoćama u učenju „Osmijeh“
 • objavila petnaestak lingvističkih znanstvenih i stručnih radova te dva poglavlja u knjizi
 • sudjelovala na dvije ljetne škole (Slovenija, Velika Britanija)
 • sudjelovala na 30-ak konferencija u domovini i inozemstvu (Poljska, Crna Gora, Srbija, Švicarska, Savezna Republika Njemačka, Bosna i Hercegovina, Češka)

Dinka Caha, mag. act. soc.

Dinka Milković
 • Koordinator Protokola o postupanju u pružanju usluga dugotrajno nezaposlenim korisnicima pomoći za uzdržavanje na razini županije
 • Voditeljica odgojne mjere Pojačana briga i nadzor pri Centru za socijalnu skrb Požega

Više o Dinki

Dinka Caha, mag. act. soc., Požega

Osobni podaci:

 • Rođena 28 siječnja 1986.
 • Živi u Požegi.

Obrazovanje:

 • 2000. - 2004. - Gimnazija u Požegi
 • 2004. - 2009. - Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo:

 • veljača 2010. – - Centar za socijalnu skrb Požega, Odjel za zaštitu i tretman osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem i psihičkim bolestima, Odjel za pružanje usluga odraslim osobama i novčane naknade
 • svibanj 2007.-listopad 2007. - Prometna jedinica mladeži Zagreb, Odjel za sigurnost cestovnog prometa, Policijska uprava zagrebačka - Organizacija, upravljanje i koordinacija prometom Grada Zagreba te osiguravanje teritorija tijekom velikih manifestacija
 • studeni 2007.-siječanj 2008. - Blitz Cinestar Zagreb - Rad na koncesijama

Aktualni angažman i interesi:

 • Koordinator Protokola o postupanju u pružanju usluga dugotrajno nezaposlenim korisnicima pomoći za uzdržavanje na razini županije
 • Edukacija o socijalnom mentorstvu u okviru IPA projekta „Uspostava podrške u zapošljavanju i socijalnom uključivanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“
 • Voditeljica odgojne mjere Pojačana briga i nadzor pri Centru za socijalnu skrb Požega
 • Trening komunikacijskih vještina održan na Studijskom centru socijalnog rada.
 • Volonter pri Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i savjetovalištu za mlade.
 • Predavač pri CZSS Požega na temu “Nenasilno rješavanje sukoba” počiniteljima i žrtvama nasilja u obitelji.
 • Dvije godine demonstrator na kolegiju “Osnove savjetovanja” Također demonstrator u izvođenju nastave na Katedri za socijalnu politiku - na kolegiju “Socijalna demografija”.
 • Edukacije za rad s osobama ovisnim o alkoholu pri Kliničkom centru „Sestre milosrdnice“, Zagreb
 • Predavač u Hrvatskoj gospodarskoj komori podvodom obilježavanja dana borbe protiv zlouporabe opojnih sredstava: “Kockanje, klađenje, igre na sreću...kada počinje?” i “Promocija online pokera”
 • Moderator na kolegiju “Socijalni rad u organiziranju zajednice” pri organiziranju edukacijskog predavanja na temu “Planiranje i uspješno upravljanje državnim proračunom te značaj EU fondova” te razmjena školskih udžbenika na području nadležnosti CZSS Požega
 • Dobitnica Rektorove nagrade u akademskoj godini 2008./2009. (tema: Percepcija interferencije obiteljske i poslovne uloge među zaposlenicima Kaznionice u Požegi)
 • Član Volonterskog Centra Zagreb
 • Sudionikca trinaeste Europske ljetne škole- Berlin održane od 13 do 27 srpnja 2008. Tema: Socijalni rad _ Socijalna svijest. Uloga socijalnih radnika u globalnom svijetu.
 • Član Tima za kvalitetu koji je obučen za uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi.
 • Sudionica treće DAAD radinonice održane u Zagebu od 14 odo 16 studenog 2008 na temu “Kvaliteta života u duševnim institucijama”.
 • Sudionik simpozija održanom u PB Vrapče, tema: Psihoterapija- škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas
 • Sudjelovala u provođenju više istraživanja za potrebe fakulteta

Mateja Marić, mag. iur.

Mateja Marić
 • Voditeljica projekata Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju "Osmjeh" iz Pleternice

Više o Mateji

Mateja Marić, mag. iur., Požega

Osobni podaci:

 • Rođena 18 rujna 1986.
 • Živi u Požegi.

Obrazovanje:

 • 2001. - 2005. - Gimnazija u Požegi
 • 2005. - 2011. - Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet

Radno iskustvo:

 • srpanj 2013. – - Samostalna upravna referentica za ispitivanje žigova, Državni zavod za intelektuano vlasništvo, Zagreb
 • ožujak 2013. - lipanj 2013. - Voditeljica projekata "Educirani volonteri", Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju "Osmjeh, Pleternica
 • listopad 2010.-listopad 2012. - Stručni savjetnik za prava za vrijeme nezaposlenosti (stručno osposobljavanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega

Dodatni tečajevi i osposobljavanja:

 • 2014. - Seminar o žigovima, OHIM, Alicante, Španjolska
 • 2013. - Seminar o Madridskom sustavu međunarodne prijave žigova, Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo, Ženeva, Švicarska
 • 2013. - ZUP u praksi, Državna škola za javnu upravu, Zagreb
 • 2013. - General Course on Intellectual Property DL-101, WIPO-DZIV, Zagreb
 • 2012. - Državni stručni ispit iz područja radnog prava i zapošljavanja, Ministarstvo uprave, Zagreb
 • 2012. - Računalni operater (MS Office), POU Obris, Požega

Ana Ivančan, prof.soc.pedagog i rehabilitator

Ana Ivančan
 • Koautorica je priručnika "Škola uspješnog roditeljstva"
 • Koautorica priručnika "Stilovi učenja – čarobnjaci u komunikaciji"
 • Dugogodišnji je vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje.

Više o Ani

Ana Ivančan, prof.soc.pedagog i rehabilitator, Zagreb

Uz Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet završila je dodatne edukacije. Stekla je certifikat iz Realitetne terapije te ima status supervizora baveći se edukacijom na tom području.Također kao Majstor-praktičar poučava tehnike NLP-a i njihovu primjenu u osobnom i poslovnom razvoju.

Koautorica je priručnika "Škola uspješnog roditeljstva", te dugogodišnja voditeljica programa. Također je koautorica priručnika "Stilovi učenja – čarobnjaci u komunikaciji". Kao vanjski suradnik radi za različite tvrtke vodeći projekte, evaluaciju projekata, grupni rad, individualno savjetovanje i vođenje. Dugogodišnji je vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje.

U slobodno vrijeme bavi se organskim uzgojem povrća i makrobiotikom.

Stjepan Štajduhar, dipl.psih.-prof.

Stjepan Štajduhar
 • Psiholog po struci, još na fakultetu shvaća da radije želi biti web dizajner. Provodi nekoliko godina u vodećoj riječkoj tvrtci za razvoj web stranica radeći na projektima za tvrtke popup T-coma, Maistre, Arenaturista.
 • Tražeći nove izazove otvara vlastitu tvrtku te postaje konzultant dizajna korisničkog iskustva za klijente širom svijeta, što radi i danas. Istovremeno, od 2013. godine u američkoj tvrtci StayNTouch vodi dizajn softwarea za upravljanje hotelima.

Više o Stjepanu

Irena Meštrović Štajduhar, dipl. prof. engleskog jezika i informatike

Irena Meštrović Štajduhar
 • Nakon višegodišnje karijere profesorice engleskoga jezika i istraživačkoga rada na fakultetu, nove je izazove pronašla kao konzultantica u području istraživanja korisničkih iskustava i marketinga.
 • Izraz “lifelong learner“ smatra prilično dobrim opisom sebe jer veliko zadovoljstvo pronalazi u kontinuiranom učenju i rastu. Interes i strast razvila je prema konceptu “growth mindseta”, koji smatra temeljem kvalitetnog životnog razvoja te koji primjenjuje u profesionalnim aktivnostima, kao i u odgoju svojih dviju kćeri.

Više o Ireni

Ivana Majetić, mag.inf.

Ivana

 • Nakon završetka fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, daljnje usavršavanje nastavlja u IT industriji i trenutno radi kao Project Manager u digitalnoj agenciji za Web development u Zagrebu. Odgovorna za koordinaciju i razvoj cjelovitih komunikacijskih rješenja te iz prve ruke sudjeluje u stvaranju intuitivnih rješenja za web i mobile tehnologije.

Petar Živković, mag.inf.

Petar
 • Nakon završetka studija informatike radio je kratko vrijeme kao freelance dizajner za online platforme 99design i Krome Studio nakon čega se zaposlio u tvrtci Promosapiens u kojoj radi i danas kao dizajner.
 • S obzirom na raznolikost područja digitalnog oglašavanja imao je prilike raditi kreativna rješenja za mnoge industrije i u zadnje vrijeme fokus mu predstavljaju animiranje i video editing.

Više o Petru

Dijana Ferković, mag.oec.

Dijana

 • Mater, konzultantica, autorica, magistrica ekonomskih znanosti - Dijana Ferković je u svojoj bogatoj poduzetničkog i poslovnoj karijeri radila sve i svašta. Upoznala je dobro i školski sustav, javnu upravu, neprofitni sektor, malo, srednje i veliko poduzetništvo. Proputovala je cijelu Europu i Sjevernu Ameriku. Pomogla je desecima privatnih poduzetnika do dođu do sredstava iz EU fondova. Napisala je tisuće stranica raznih projektnih prijedloga i projektnih izvješća. No, sad je osjetila da je vrijeme da napiše nešto svojoj djeci i drugoj djeci koja žele slušati.

Više o Dijani

Valentina Stojčević, mag.prim.educ.

Valentina
 • Valentina je rođena 22. siječnja 1992. godine, a trenutno živi u Požeškim Sesvetama. Po struci je magistrica primarnoga obrazovanja. Voli rad s ljudima, mladima i djecom. U svoje slobodno vrijeme volontira u nekoliko lokalnih udruga.
 • Dopredsjednica je Društva naša djeca Pleternica i voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Grada Pleternice. Stekla je višegodišnje iskustvo u radu kao asistentica, odgojiteljica, učiteljica, ali i kao voditeljica ili asistentica projektnih aktivnosti. U tom je smjeru projekata i nastavila svoje radno putovanje te radi kao stručni suradnik za turizam i poduzetništvo u Poduzetničkom centru Pleternica.

Više o Valentini

Valentina Stojčević, mag.prim.educ.

Aktivno govori engleski jezik. Ima razvijene organizacijske vještine stečene tijekom studija u organizaciji Druge međunarodne studentske konferencije „Izazovi u odgoju i obrazovanju“. Po završetku studija sudjeluje u lokalnim manifestacijama kao pomoć u organizaciji i provedbi (npr. Dječji dan Grada Pleternice, Dani otvorenih vrata udruga i ostalo). Izvrsno poznaje rad na računalu, komunikativna je, odgovorna i uporna u ostvarivanju svojih ciljeva. Voli timski rad i općenito rad s ljudima. Aktivna je u lokalnoj zajednici kao volonter, organizator i inicijator novih ideja.